Jak a kdy vyměnit žací břity robotické sekačky Automower®

Tato příručka vám přiblíží, jak a kdy měnit žací břity na robotické sekačce Automower®, aby byl zachován optimální výkon sečení.

Jak poznat, kdy je břity potřeba vyměnit

Pokud žací břity robotické sekačky Automower® vykazují známky opotřebení nebo poškození nebo pokud se špičky listů trávy po sekání zdají být roztřepené a začnou se zbarvovat doběla, je čas břity vyměnit, aby byl zajištěn bezpečný provoz a dobré výsledky sečení.

Vždy používejte originální břity a šrouby Husqvarna

Vždy používejte originální břity a šrouby od společnosti Husqvarna. Při výměně břitů nezapomeňte vyměnit i šrouby. Opotřebované šrouby mohou způsobit, že se břit při provozu uvolní.

Podrobný návod na výměnu břitů

Toto video vám ukáže, jak vyměnit žací břity na robotické sekačce Automower®. Podrobné kroky jsou popsány i níže.

Při výměně břitů postupujte podle následujících kroků:

 1. Nasaďte si ochranné rukavice.
 2. Nastavte hlavní spínač sekačky do polohy VYP.
 3. Obraťte robotickou sekačku vzhůru nohama a položte ji na měkký a čistý povrch, aby nedošlo k poškrábání těla.
 4. Otočte ochranný kotouč tak, aby byl otvor v kotouči zarovnán se šroubem břitu.
 5. Odšroubujte břit pomocí plochého nebo křížového šroubováku, ideálně pomocí magnetického pro snadnější demontáž.
 6. Odstraňte veškeré nečistoty pomocí kartáče a měkkého navlhčeného hadříku.
 7. Namontujte pevně nový břit pomocí nového šroubu.
 8. Ujistěte se, že na každý šroub připevňujete vždy jeden břit, jinak může být žací systém nevyvážený.
 9. Zkontrolujte, zda se břity volně otáčejí.

Hlavní žací kotouč a kotouč EdgeCut

 • Hlavní žací kotouč se nachází na všech robotických sekačkách Automower® (levá strana na obrázku níže).
 • Kotouč EdgeCut se nachází pouze u robotických sekaček Automower® vybavených funkcí EdgeCut (pravá strana na obrázku níže). Více informací o funkci EdgeCut naleznete zde.
 • Postup výměny břitů je u obou žacích kotoučů stejný.

Životnost žacích břitů Automower®

 • Životnost břitů hlavního žacího kotouče se pohybuje mezi 3 a 6 týdny.
 • Životnost břitů kotouče EdgeCut se obvykle pohybuje mezi 9 až 12 týdny, protože jsou aktivní pouze během sečení okrajů.

K rychlejšímu opotřebení nebo poškození břitů může dojít vlivem různých faktorů, jako je model břitu, doba provozu, velikost pracovní oblasti, typ trávy, sezónní růst, typ půdy, používání hnojiv nebo přítomnost předmětů (šišky, hračky, nářadí, kameny, kořeny atd.).

Sezónní aspekty

Na jaře tráva roste rychle a obsahuje velké množství šťávy, která se může hromadit na břitech. Doporučujeme, abyste břity často kontrolovali a v případě potřeby je v tomto období i častěji vyměňovali.

Vliv tupých břitů na robotickou sekačku Automower®

Provoz robotické sekačky Automower® s tupými břity snižuje její výkon, což vede k nerovnoměrnému sečení trávy, zvýšené spotřebě energie a menšímu pokrytí sečení.

Pokud potřebujete pomoc s robotickou sekačkou Automower®, obraťte se na svéhoprodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?