Demontáž těla u robotické sekačky Automower® Aspire™ R4

Podle následujících kroků sejměte horní kryt a tělo sekačky Husqvarna Automower® Aspire™ R4, například pokud robotická sekačka vyžaduje důkladné čištění.

Odstranění nečistot a trávy

Než začnete robotickou sekačku rozebírat, odstraňte z ní veškeré nečistoty a odřezky trávy.

Demontáž horního krytu

  1. Stiskněte tlačítko STOP.
  2. Stisknutím tlačítka ZAP/VYP na 3 sekundy vypněte výrobek.
  3. Zvedněte horní kryt za přední část a sejměte jej.

Demontáž těla

  1. Vyjměte nástroj na údržbu z těla výrobku.

  1. Jednou rukou přidržte zadní kolo.
  2. Druhou rukou najděte dvě svorky (A a B na obrázku níže) v otvoru v zadní části výrobku. Roztáhněte tyto svorky a zvedněte tělo výrobku.

  1. Zatlačte nástroj na údržbu do dvou otvorů, aby se uvolnilo tělo výrobku.

  1. Demontujte tělo výrobku.

Montáž těla a horního krytu

  • Zarovnejte tělo a šasi a zatlačte tělo na místo.
  • Zarovnejte horní kryt s drážkami v těle výrobku a zatlačte kryt na místo.

Kliknutím sem zjistíte, jak vyčistit robotickou sekačku Automower®.

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou Automower®, obraťte se na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?