Demontáž těla sekaček Automower® 310E NERA a 410XE NERA

Podle následujících kroků sejměte horní kryt a tělo sekačky Automower® 310E NERA nebo 410XE NERA, například pokud robotická sekačka vyžaduje důkladné čištění.

Demontáž horního krytu a těla

  1. Zastavte výrobek stisknutím tlačítka STOP.
  2. V případě potřeby zadejte kód PIN. Podržením kolečka po dobu 3 sekund vypněte sekačku. Případně můžete pomocí kolečka v nabídce displeje vybrat možnost Vypnout.
  3. Ujistěte se, že kontrolka LED na kolečku nesvítí.
  4. Zvedněte horní kryt zezadu a vytáhněte jej nahoru.

  1. Položte jednu ruku na plastový kryt kolem displeje a kolečka, aby sekačka zůstala stabilní na zemi. Dávejte pozor, abyste nestiskli kolečko.
  2. Druhou rukou držte šasi vzadu a zvedněte tělo rychlým a krátkým tahem nahoru.

  1. Jednou rukou držte přední kolo a rychle a krátce vytáhněte přední část těla směrem nahoru. Opakujte postup u druhého kola.

  1. Umístěte tělo sekačky vedle šasi nebo jej opřete o stěnu.

Instalace těla

  1. Zarovnejte tělo a šasi a zatlačte jej na místo.
  2. Zarovnejte horní kryt s drážkami v těle sekačky a zatlačte jej na místo.

Kliknutím sem zjistíte, jak vyčistit robotickou sekačku Automower®.

Pokud potřebujete individuální pomoc s robotickou sekačkou Automower®, neváhejte se obrátit na svého místního prodejce Husqvarna.

Byl tento článek užitečný?