Čištění zahradního traktoru

Aby mohl zahradní traktor pracovat optimálním způsobem a s co nejlepším výkonem, je třeba jej vyčistit před každým použitím a po něm.

VÝSTRAHA: Nepoužívejte vysokotlaký čistič ani parní čistič. Voda může vniknout do ložisek a elektrických spojení a způsobit korozi a následné poškození výrobku.

VAROVÁNÍ: Před čištěním výrobek nezapomeňte vypnout.

Čištění benzínového zahradního traktoru

 • Nečistěte horké povrchy, například motor, tlumič výfuku a výfukový systém. Počkejte, dokud nebudou povrchy chladné, a poté odstraňte trávu a nečistoty.
 • Použijte nejprve kartáč a až poté začněte výrobek čistit vodou. Odstraňte odřezky trávy a nečistoty z převodovky, přívodu vzduchu a motoru a jejich okolí.
 • K čištění zahradního traktoru použijte tekoucí vodu z hadice. Nepoužívejte vysokotlaký čistič.
 • Nemiřte proud vody na elektrické součásti a ložiska.

Čištění žacího ústrojí zahradního traktoru

Čištění žacího ústrojí zahradního traktoru je stejné u akumulátorových i benzínových výrobků.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte výrobek s poškozenou nebo chybějící přípojkou pro mytí. Hrozí nebezpečí odmrštění předmětů. Okamžitě vyměňte poškozenou nebo chybějící přípojku pro mytí.

 1. Zaparkujte výrobek na čisté ploše na trávníku, která se nachází v blízkosti zdroje vody se zahradní hadicí.
 2. Zajistěte, aby bylo žací ústrojí odpojené.
 3. Vypněte motor.
 4. Zatáhněte parkovací brzdu.
 5. Připojte zahradní hadici (A) k přípojce pro mytí (B) a spusťte přívod vody.
 6. Posaďte se na sedadlo a nastartujte motor.
 7. Zapněte žací ústrojí a nechte jej běžet na plný plyn, dokud nebude žací ústrojí čisté.
 8. Vypněte žací ústrojí a zastavte motor.
 9. Zastavte přívod vody a odpojte zahradní hadici od přípojky pro mytí.
 10. Přemístěte výrobek na suchou plochu.
 11. Posaďte se na sedadlo a nastartujte motor.
 12. Zapněte žací ústrojí a nechte jej běžet, dokud nebude žací ústrojí suché.
Byl tento článek užitečný?