Foukače26.03.2024

Čištění nebo výměna vzduchového filtru foukače

Aby foukač dosahoval optimálního výkonu, musí být vzduchový filtr čistý a správně fungovat.

VÝSTRAHA: Výrobek nepoužívejte bez vzduchového filtru nebo pokud je vzduchový filtr poškozený. Prach ve vzduchu může způsobit poškození motoru.

Pokud je vzduchový filtr znečištěný nebo poškozený, může docházet k problémům se startováním výrobku nebo ke snížení výkonu při jeho používání.

Typy vzduchových filtrů u foukače:

 • Pěnový filtr
 • Plstěný filtr

Vzduchový filtr je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo následujícím jevům:

 • Problémy při startování
 • Snížení výkonu motoru
 • Zbytečné opotřebení součástí motoru
 • Nadměrná spotřeba paliva

V prašných podmínkách provádějte údržbu vzduchového filtru častěji.

Čištění vzduchového filtru

 1. Demontujte kryt vzduchového filtru.
 2. Vyjměte vzduchový filtr z rámu filtru.
 3. Vyčistěte vzduchový filtr teplou mýdlovou vodou.
 4. Vyčistěte vnitřní povrch krytu vzduchového filtru pomocí kartáče.
 5. Pokud je plstěný filtr znečištěný, vyjměte jej a vyměňte.
 6. Nainstalujte plstěný filtr a vzduchový filtr.
 7. Namontujte kryt vzduchového filtru zpět na foukač.

Mazání vzduchového filtru

Pokud výrobek používáte v prašném prostředí, je zapotřebí vzduchový filtr napustit olejem.

To platí pouze pro pěnové filtry.

Vždy používejte olej nebo sprej na vzduchový filtr Husqvarna.

VAROVÁNÍ: Používejte ochranné rukavice, protože olej na vzduchový filtr může způsobit podráždění pokožky.

Jak na vzduchový filtr aplikovat olej z lahvičky

 1. Vložte vzduchový filtr do igelitového sáčku a polijte jej olejem určeným na filtr.
 2. Plastový sáček promněte, aby se olej rovnoměrně rozprostřel.
 3. Filtr v sáčku vyždímejte a přebytečný olej vylijte před namontováním vzduchového filtru zpět do foukače.

Jak na vzduchový filtr aplikovat olej ve formě spreje

Sprej aplikujte přímo na filtr.

Výměna vzduchového filtru

Pokud byl vzduchový filtr používán delší dobu, nelze jej zcela vyčistit.

V takovém případě vyměňte vzduchový filtr za nový. Tento proces opakujte v pravidelných intervalech.

Vzduchový filtr se může lišit v závislosti na modelu foukače.

Byl tento článek užitečný?