Čistění a výměna zapalovací svíčky na řetězové pile

V zájmu udržení řetězové pily v co nejlepším stavu je důležité vyčistit nebo vyměnit zapalovací svíčku.

Budete potřebovat:

  • ochranné rukavice
  • drátěný kartáč
  • kombinovaný klíč s velkým otvorem nebo jiný kompatibilní nástroj podle velikosti zapalovací svíčky
  • zapalovací svíčku (správnou velikost zapalovací svíčky naleznete v návodu k používání řetězové pily)

Údržba zapalovací svíčky:

  1. Sejměte kryt, abyste se dostali k zapalovací svíčce.
  2. Po sejmutí krytu odpojte krytku a kabel od zapalovací svíčky. Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda není kontakt nahoře zkorodovaný, a pokud je, očistěte jej drátěným kartáčem. Kromě toho očistěte oblast od nečistot.
  3. Zapalovací svíčku vyšroubujte pomocí kombinovaného klíče s velkým otvorem pohybem proti směru hodinovým ručiček. Zkontrolujte, zda na zapalovací svíčce nejsou praskliny nebo karbonové usazeniny, a zkontrolujte kontakty na elektrodě.
  4. Pokud na ní jsou karbonové usazeniny, očistěte ji drátěným kartáčem.
  5. Pokud na zapalovací svíčce není žádné poškození a podařilo se vám očistit elektrodu a kolík kontaktu, zašroubujte ji zpět do motoru. Pomocí nástrčného klíče ji důkladně utáhněte. Neutahujte příliš.
  6. Při připojování krytky a kabelu ke kolíku je třeba, aby vše zapadlo na místo.

Ujistěte se, že máte správnou vzdálenost elektrod zapalovací svíčky pro danou řetězovou pilu. Informace najdete v návodu k používání nebo je získáte od místního autorizovaného prodejce.

Viz také:

Průběžná údržba řetězové pily

Byl tento článek užitečný?