Aktivace funkce GeoFence a sledování pomocí GPS robotické sekačky Automower®

Při použití aplikace Automower® Connect společně s modely sekaček Automower® s Wi-Fi nebo mobilním připojením nebo sekačkou se sadou Automower® Connect umožňuje funkce GeoFence sledovat pohyb robotické sekačky, a to například pro případ krádeže, ale také pro jiné účely.

Pokud vaše sekačka podporuje sledování pomocí GPS, doporučujeme vždy po dokončení instalace zapnout funkci GeoFence robotické sekačky Automower®. Přesný způsob aktivace se liší, ale obecná zásada je povolit funkci GeoFence, nastavit středový bod a podle potřeby upravit citlivost nebo rádius. To lze provést buď pomocí aplikace Automower® Connect nebo na displeji sekačky, podle toho, jaký model máte. Poté můžete začít pracovat.

Co to je GeoFence a jak funguje?

GeoFence je systém ochrany proti krádeži založený na systému GPS, který funguje jako virtuální plot pro robotickou sekačku Automower®. Funkce GeoFence rovněž umožňuje sledovat pohyb robotické sekačky i pro jiné účely.

Sledování pomocí GPS v aplikaci Automower® Connect

 • Ikona Automower® na mapě označuje polohu sekačky. Po kliknutí na kolíček se zobrazí souřadnice sekačky.
 • Modrý kruh ukazuje dosah funkce GeoFence, který činí až 500 m.
 • Ikona nabíjecí stanice na mapě ukazuje výchozí bod sekačky.
 • Poloha se udává s přesností na 10 metrů, ale přesnost závisí na přesnosti služby Mapy Google na daném místě a síle signálu GPS.

Co se stane, když se spustí alarm GeoFence?

Pokud je funkce GeoFence aktivována a sekačka se pohybuje mimo oblast GeoFence, platí následující:

 • Spustí se alarm.
 • Po chvíli přejde sekačka do režimu spánku nebo se vypne (v závislosti na modelu), ale systém nadále pravidelně vysílá informace o poloze sekačky do aplikace Automower® Connect.
 • K vypnutí alarmu a probuzení sekačky je třeba zadat PIN kód.
 • Pohyb sekačky lze sledovat v zobrazení mapy v aplikaci Automower® Connect.
 • Funkce GeoFence je navržena tak, aby fungovala velmi dlouho a po celou dobu odesílala informace o poloze do aplikace Automower® Connect.

Aktivace funkce GeoFence

Funkci GeoFence můžete aktivovat a měnit její nastavení pomocí aplikace Automower® Connect nebo na displeji sekačky, v závislosti na konkrétním modelu výrobku.

Aktivace GeoFence pomocí aplikace Automower® Connect

 1. Umístěte sekačku přibližně do středu pracovní oblasti.
 2. Ujistěte se, že jste k sekačce připojeni pomocí Bluetooth.
 3. V aplikaci Automower® Connect vyberte možnost Více > Nastavení > Zabezpečení > GeoFence.
 4. Umístěte výrobek do středové polohy pracovní oblasti.
 5. Přepnutím tlačítka Zap/Vyp aktivujte nebo deaktivujte funkci GeoFence. Středová poloha bude nastavena na aktuální polohu výrobku.
 6. Poloměr nastavte vodorovnou lištou.

GeoFence radius in Automower® Connect

Aplikace Automower® Connect vás nyní upozorní, když se sekačka přesune mimo oblast GeoFence a stav sekačky se změní na stav Mimo oblast GeoFence (pokud jste schválili oznámení pro aplikaci).

Aktivace a nastavení funkce GeoFence pomocí displeje sekačky

Aktivace nebo deaktivace funkce GeoFence

Platí pro všechny modely, které mají displej a podporují sledování pomocí GPS.

 1. Na displeji sekačky přejděte na položku Příslušenství > Automower Connect > GeoFence > Aktivovat GeoFence.
 2. Stiskněte tlačítko OK.
 3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti Aktivovat GeoFence a stiskněte tlačítko OK.

Nastavení středového bodu pro funkci GeoFence

 1. Umístěte sekačku přibližně do středu pracovní oblasti.
 2. Přejděte do části Příslušenství > Automower Connect > GeoFence > Nový středový bod na displeji sekačky.
 3. Stiskněte tlačítko OK. Středová poloha je nyní nastavena na aktuální polohu sekačky.

Nastavení úrovně citlivosti zóny GeoFence

Citlivost funkce GeoFence může nastavit uživatel. Čím kratší vzdálenost nebo vyšší citlivost, tím jednodušeji se aktivuje alarm GeoFence. Když snížíte citlivost nebo zvětšíte vzdálenost, oblast GeoFence se zvětší a ke spuštění alarmu musí sekačka strávit delší dobu mimo vyhrazený prostor.

 1. Přejděte do části Příslušenství > Automower Connect > GeoFence na displeji sekačky.
 2. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte úroveň citlivosti zóny GeoFence.
 3. Stiskněte tlačítko ZPĚT.

Přidání telefonního čísla

Pokud přidáte své telefonní číslo*, pošle se vám na telefon textová zpráva (SMS), jakmile se sekačka přesune mimo prostor vyhrazený funkcí GeoFence, a stav sekačky se změní na Mimo oblast GeoFence.

Při každé změně stavu se odešle jedna textová zpráva. Každý měsíc může výrobek zaslat maximálně 10 zpráv.

Přidání telefonního čísla není pro fungování funkce GeoFence povinné. Pokud telefonní číslo nepřidáte, bude dál upozorňováni z aplikace Automower® Connect, pokud se stav sekačky změní na Mimo oblast GeoFence.

 1. Funkce SMS vám odešle SMS, pokud je výrobek přemístěn mimo zónu GeoFence.
 2. Přejděte do části Příslušenství > Automower Connect > Komunikace > Použít SMS.
 3. Stiskněte tlačítko OK.
 4. Přejděte do části Příslušenství > Automower Connect > Komunikace > Telefonní číslo pro SMS.
 5. Stisknutím tlačítek s čísly zadejte telefonní číslo, včetně kódu země. Například (+)46701234567. Můžete přidat až tři čísla.
 6. Stiskněte tlačítko ZPĚT.

Pomocí funkce Testovat SMS zkontrolujte funkčnost zadaného telefonního čísla. Na všechna telefonní čísla na seznamu bude odeslána textová zpráva.

*Funkce SMS je k dispozici jen u některých modelů.

Doporučení skladování

Při ukládání robotické sekačky na delší dobu, například přes zimu, doporučujeme vypnout hlavní spínač.

Po vypnutí sekačky nebude možné s robotickou sekačkou komunikovat a funkce GeoFence nebude aktivní, dokud sekačku znovu nezapnete. Při zapnutí sekačky je třeba zadat PIN kód.

Zabezpečení

Pokud chcete funkci GeoFence aktivovat nebo deaktivovat, nebo provádět jakékoli změny související s funkcí GeoFence, musíte z důvodu zabezpečení vždy zadat PIN kód sekačky.

Co dělat, když se alarm funkce GeoFence spustí příliš snadno

Pokud se vám zdá, že se alarm GeoFence spouští příliš snadno, například pokud se spustí falešný poplach, přestože je sekačka na zahradě, zkuste následující:

 • Snižte citlivost funkce GeoFence nebo zvětšete poloměr GeoFence.
 • Vynulujte středový bod. Ujistěte se, že se středový bod nachází ve středu pracovní oblasti, jinak může dojít ke spuštění alarmu, i když je sekačka stále uvnitř pracovní oblasti.
Byl tento článek užitečný?