Silent City Podebrady_4032x3024_jpg_cz
Příběhy a inspirace

Tiché lázeňské město Poděbrady

Město Poděbrady zahájilo projekt, kterým chce změnit dosavadní praxi údržby travnatých ploch v Centrálním lázeňském parku a stát se tak jedním z prvních míst v Česku, kde k péči o městskou zeleň přistupují s ohledem na udržitelnost, šetrnost k přírodě i zvýšení komfortu zdejších obyvatel i návštěvníků. Projekt „Tiché a zdravé město“ je realizován ve spolupráci se společností New Visit, která se dlouhodobě stará o zeleň města, Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a společností Husqvarna, která patří mezi světové technologické lídry v oblasti vývoje nízkohlukové akumulátorové zahradní techniky. Od léta 2021 bude v části „A“ poděbradského centrálního lázeňského parku v provozu celkem 7 robotických sekaček Husqvarna Automower®. Tyto tiché akumulátorové stroje zásadním způsobem změní hned několik parametrů v pravidelné péči a údržbě zdejších travnatých ploch.

Robotické sekačky budou pracovat prakticky stále, trávník tak bude mít trvale reprezentativní vzhled. Posekaná tráva bude zároveň sloužit jako přirozené hnojivo pro další růst a trávníku zajistí pravidelné mulčování. V neposlední řadě pak díky elektropohonu zajistí bezhlučnou a bezemisní údržbu, čímž významně přispějí ke zdravějšímu prostředí v blízkosti lázeňské zóny.

Jakou cenu má ticho

„Poděbrady jsou členem Národní sítě Zdravých měst a právě zdraví, kvalita života a kvalitní údržba parků je jedním z významných ukazatelů města o udržitelný rozvoj. Náš projekt Tiché a zdravé město chce přispět ke zlepšení podmínek pro spokojený život našich občanů,“ uvádí 1. místostarosta Poděbrad Mgr. Roman Schulz a dodává: „Pevně věřím, že se tento moderní přístup k údržbě travnatých ploch osvědčí a že se přiblížíme světovým trendům v péči o veřejná prostranství a městskou zeleň.“

„Tímto inovativním krokem chceme zásadně přispět ke společenskému dialogu o šetrnějším přístupu v péči o zeleň měst konkrétním řešením. Proto jsme tento projekt iniciovali a ve spolupráci s vedením města Poděbrady, Výzkumným energetickým centrem VŠB a společností Husqvarna přinášíme tišší a bezodpadové sekání trávníků v rámci celoroční údržby. Tímto naše cesta za šetrnějším veřejným prostorem nekončí, ale začíná. Chceme hledat v synergii s trendy udržitelnosti nejlepší cesty pro kvalitnější život ve městech,“ uvádí k aktuální spolupráci za společnost New Visit její majitel a krajinářský architekt Ing. Tomáš Jiránek

Obchodní ředitel společnosti Husqvarna Ing. Marek Šnyrych k tomu dodává: „Nadměrný hluk má zásadní vliv na naše fyzické i duševní zdraví a mělo by být v zájmu nás všech jej eliminovat, a to s ohledem na sebe i své nejbližší okolí. Chytré robotické sekačky Husqvarna Automower®, které budou pečovat i o parkovou zeleň v Poděbradech, jsou vlajkovou lodí celé řady tiché akumulátorové techniky, kterou jsme na trh uvedli pod značkou Tiché Město. Jsou určeny jak pro domácí užití, tak zapojení se do údržby rozsáhlých travnatých ploch a my kvitujeme inovátorský a pokrokový přístup města i společnosti New Visit, že se do této udržitelné iniciativy zapojili a že jsme se mohli stát technologickým partnerem celého projektu.“

Cílem do budoucna je tento ekologický a energeticky úspornější systém postupně zavést do celého centrálního lázeňského parku a potažmo do dalších oblastí města Poděbrady.