Fáze služby HyperCare

3 možností
Před instalací

Ve fázi služby HyperCare před instalací naplánuje prodejce návštěvu, během které obhlédne a vyhodnotí situaci. Během toho zanese sečené oblasti a další místa provozu na hrubý nákres mapy.

Co čekat před instalací
 • Pozvání od prodejce do služby Husqvarna Fleet Services™ (pouze noví zákazníci) a aplikace Automower® Connect
 • Dohoda s prodejcem o datu instalace na místě a plánu služby HyperCare
 • Prodejce připraví referenční a nabíjecí stanice
Services by Husqvarna - Partnership
Instalace

Pod vaším dohledem proběhne instalace sekačky CEORA™ a doplňujícího systému. Během instalace na místě dostanete všechny informace potřebné k používání robotické sekačky CEORA™, což zahrnuje pokyny ohledně bezpečnosti a výměny břitů a další obecné provozní informace. Díky instalaci a podpoře na místě také budete mít jistotu okamžité pomoci v případě problémů.

Provoz
 • Od prodejce obdržíte dokument se zákaznickým rozvrhem služby HyperCare
 • Dostanete rovněž provozní pokyny a dokumentaci
 • Školení od prodejce ohledně výměny břitů včetně rozvrhu jejich výměny doporučeného společností Husqvarna
Plán sečení
 • Naplánování časových úseků sečení; sledování využití a doby provozu
Husqvarna Fleet Services app on golf course
Po instalaci

Služba CEORA™ HyperCare zahrnuje plánované návštěvy ve stanovených datech po instalaci, kdy se řeší drobné problémy, ke kterým mohlo dojít během počáteční instalace. Uvedená data vyberete a schválíte vy a veškeré urgentní a neplánované návštěvy bude dokumentovat prodejce.

První návštěva – 7 dní po instalaci
 • Vizuální kontrola robotické sekačky CEORA™, nabíjecí stanice a referenční stanice EPOS™
 • Kontrola, zda se na robotické sekačce CEORA™ zobrazují chybové kódy, které vyžadují dodatečnou pozornost
 • Prodejce pomůže se změnou oblastí provozu/sečení
 • Pokyny k postupu čištění
 • Prodejce vymění břity a zhodnotí jejich stav vzhledem ke kvalitě trávníku / životnosti břitů
 • Možnost probrat s prodejcem problémy s výrobkem z hlediska plánování, kvality trávníku, břitů atd.
Druhá návštěva – 14 dní po instalaci
 • Vizuální kontrola robotické sekačky CEORA™, nabíjecí stanice a referenční stanice EPOS™
 • Kontrola, zda se na robotické sekačce CEORA™ zobrazují chybové kódy, které vyžadují dodatečnou pozornost
 • Prodejce pomůže se změnou oblastí provozu/sečení
 • Prodejce vymění břity a zhodnotí jejich stav vzhledem ke kvalitě trávníku / životnosti břitů
Závěrečná návštěva – 30 dní po instalaci
 • Vizuální kontrola robotické sekačky CEORA™, nabíjecí stanice a referenční stanice EPOS™
 • Příjem a podpis přejímacího protokolu od prodejce
 • Informace o možnosti využití služeb Husqvarna Záruka Plus a Husqvarna Servis Plus
CEORA HyperCare meeting on golf course