1/1
Máy phun

Máy phun thuốc trừ sâu HUSQVARNA 321S25

Bình chứa Capacity
25 l
Cân nặng
10 kg
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Husqvarna 321S25 là một máy phun thuốc mạnh mẽ với bình chứa hỗn hợp lớn cho công việc chăm sóc cây trồng hiệu quả.

Nội dung liên quan

Đang hiển thị 1 / 1