Forest
Юридична інформація

Вібрація рук

Роз’яснення

EC – Директива 2002/44/EC установлює мінімальні вимоги щодо захисту працівників від ризику для здоров’я та безпеки, що виникає або може виникнути в результаті впливу механічних вібрацій.

Оцінка впливу вібрації розраховується відносно значення стандартизованого щоденного впливу вібрацій потягом усього 8 годин – значення A(8). Після встановлення значення A(8) воно має порівнюватися з допустимим значенням щоденного впливу вібрацій і максимально допустимим значенням впливу вібрацій. Оскільки Директива встановлює мінімальні вимоги, також дуже важливо ознайомитися із законодавством країн-членів, на які розповсюджується дія Директиви, щоб з’ясувати, чи не встановлено законодавством цих країн суворіші вимоги щодо впливу вібрацій.

Залежно від допустимого значення щоденного впливу вібрацій (EAV) і максимально допустимого значення щоденного впливу вібрацій (ELV) роботодавець зобов’язаний ужити відповідних заходів для контролю впливу вібрацій.

Допустиме значення впливу (EAV)

Завжди, коли оператор зазнає впливу вібрацій A(8), яке перевищує EAV зі значенням 2,5 м/с², роботодавець повинен провести оцінювання ризику впливу операцій і запровадити контрольні заходи. Докладніша інформація викладена в Директиві 2002/44/EC і законах країн-членів, на які розповсюджується дія директиви.

Максимально допустиме значення впливу (ELV)

У будь-якому разі працівники не повинні зазнавати впливу вібрацій, що перевищує значення ELV (5,0 м/с²).

Напрямний провід

A(8) 2,5 м/с².
Денний вплив вібрацій нижчий за граничний рівень. Відсутність потреби в подальших вимірюваннях задля зменшення впливу вібрацій.

A(8) = 2,5–5,0 м/с²
Денна вібрація перевищує граничний рівень. Підвищений ризик виникнення в оператора захворювань, пов’язаних із вібрацією. Див. рекомендації Husqvarna та Директиву 2002/44/EC, щоб отримати вказівки щодо зменшення небезпеки впливу вібрації.

A(8) > 5,0 м/с²
Денний рівень впливу вібрацій перевищує граничне значення. Скоротіть щоденний робочий час та/або використовуйте інструмент із нижчим еквівалентним рівнем вібрації.

Рекомендовані дії щодо зниження впливу вібрацій

Користуйтеся лише механізованими інструментами з низьким рівнем вібрації. Цю рекомендацію можна вважати найважливішою. Дані щодо вібрації зазвичай доступні в технічних даних виробника.

Зменште тривалість використання інструмента. Значення A(8) складається як зі значення вібрацій, так і зі значення тривалості впливу, тож альтернативним варіантом може бути зменшення часу роботи з інструментом.

Технічне обслуговування машини. Дотримуйтесь рекомендацій виробника. Особливо важливими є догляд і технічне обслуговування різального обладнання та його рухомих елементів, що із часом можуть утрачати збалансованість через зношування.