Forest
Юридична інформація

Умови використання

Загальні відомості

Цей вебсайт і будь-які його субсайти (разом «Сайт») публікуються та обслуговуються Husqvarna AB (ПАТ) / GARDENA GmbH або компаніями, що входять до цієї групи, дочірніми компаніями або філіями (разом HUSQVARNA). Використання Сайту регулюється юридично обов’язковою угодою між вами й HUSQVARNA («Угода»). Використовуючи Сайт, ви визнаєте, що прочитали, зрозуміли та приймаєте умови й усі пов’язані документи.

Ліцензія

Згідно з умовами, викладеними в цій Угоді, HUSQVARNA надає вам неексклюзивне обмежене право, без можливості його передавання, на доступ до цього Сайту й представлених на ньому матеріалів, їх використання й відображення. Ви погоджуєтеся жодним чином не порушувати й не намагатися порушити роботу Сайту.

HUSQVARNA надає вам право переглядати й завантажувати інформацію («Матеріали»), розміщену на сайті, лише для особистого некомерційного використання. Цей дозвіл не є передаванням права розпоряджатися Матеріалами та їх копіями й передбачає перелічені далі обмеження: 1) необхідно зберігати в усіх копіях завантажених Матеріалів усі повідомлення про авторські права та інші права власності, які містяться в Матеріалах; 2) не можна жодним чином змінювати Матеріали, відтворювати їх або демонструвати публічно, виконувати, розповсюджувати, іншим чином використовувати чи повідомляти їх із комерційною або будь-якою іншою метою, що передбачає публічність; 3) ці Матеріали можна передавати іншій особі лише в разі, якщо вона знає та приймає зобов’язання, що виникають згідно із цими умовами. Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх додаткових обмежень, що відображаються на Сайті, оскільки вони можуть час від часу змінюватися. Цей Сайт, разом з усіма Матеріалами, захищено авторським правом, законами про авторські права, що діють у всьому світі, і положеннями договору. Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх законів про авторські права, що діють у всьому світі, під час використання цього Сайту, а також запобігати будь-якому несанкціонованому копіюванню Матеріалів. HUSQVARNA не надає вам жодних прав, чітко виражених чи таких, що маються на увазі, за законами щодо патентів, товарних знаків, авторських прав чи комерційних таємниць.

Гарантії користувача

Ви заявляєте й гарантуєте, що будете користуватися Сайтом із дотриманням цієї Угоди, зокрема передбачених нею законів і положень, а також будете дотримуватися всіх наявних і майбутніх політик і правил Сайту. Ви погоджуєтеся не використовувати Сайт, щоб: (a) передавати спам чи небажані повідомлення; (b) видавати себе за представника компанії HUSQVARNA чи іншу особу або дозволяти третій стороні видавати себе за вас; (c) підробляти заголовки чи іншим чином маніпулювати ідентифікаторами з метою приховання походження вмісту, який передається за допомогою Сайту; (d) надавати неправдиву інформацію про ваш зв’язок із певною особою чи установою; (e) виконувати дії, що негативно позначаються на можливості використання Сайту іншими користувачами; (f) брати участь у діяльності, що є порушенням будь-якого застосовного закону, (g) публікувати чи передавати будь-які матеріали, що порушують права інших людей чи будь-яким чином зазіхають на такі права або є незаконними, образливими, наклепницькими, грубими чи по-іншому неприємними або містять рекламу чи нав’язування продуктів або послуг; (h) збирати або зберігати особисті дані про інших користувачів без безпосереднього дозволу відповідних користувачів.

Конфіденційність

Інформацію про конфіденційність ДАНИХ HUSQVARNA, спосіб збирання та опрацювання ваших особистих даних і способи захисту конфіденційності можна знайти в розділі «Політика конфіденційності HUSQVARNA». Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання особистих даних, відповідно до Політики конфіденційності HUSQVARNA.

Зміни

HUSQVARNA зберігає за собою право виключно на свій розсуд змінювати, виправляти, додавати чи прибирати будь-яку частину цієї Угоди, частково чи повністю, у будь-який час, без попередження заздалегідь. Зміни в цій Угоди набудуть чинності відразу після публікації на Сайті. Тривале використання вами Сайту після внесення змін до цієї Угоди буде вважатися за згоду з цими змінами.

HUSQVARNA не матиме юридичних зобов’язань за цією Угодою та залишає за собою всі законні права стосовно такого недотримання умов. 

Права на інтелектуальну власність

Ви визнаєте й погоджуєтеся, що всі права на інтелектуальну власність (зокрема, поміж іншими, авторське право, патенти, ноу-хау, конфіденційна інформація, права на бази даних і права на товарні знаки й дизайн, як зареєстровані, так і не зареєстровані) на Сайті належать компанії HUSQVARNA чи її ліцензіарам. Усі переваги від нематеріальних надбань і прав на інтелектуальну власність, що виникають унаслідок використання таких прав на інтелектуальну власність, що належать компанії HUSQVARNA, має отримувати компанія HUSQVARNA.

Ви визнаєте й погоджуєтеся, що ніщо в цій Угоді не надає вам права використовувати товарні знаки, фірмові назви, знаки обслуговування, логотипи, доменні імена чи інші засоби чіткого позначення торгової марки HUSQVARNA та що ви не будете цього робити.

Зверніть увагу на те, що будь-яка інформація, добровільно надані пропозиції, ідеї чи інші подані на розгляд думки не вважатимуться конфіденційними чи захищеними правами власності. Надсилаючи будь-яку інформацію або матеріал, за винятком випадків, коли така інформація чи матеріал надсилаються в декларації патентної інформації, як описано в політиці Husqvarna щодо розгляду добровільно наданих ідей, ви надаєте компанії HUSQVARNA необмежену ліцензію, що не передбачає виплат від продажу й можливості відкликання та діє по всьому світу, на використання, відтворення, демонстрацію, виконання, змінення, передавання та розповсюдження таких матеріалів чи інформації, і ви також погоджуєтеся з тим, що HUSQVARNA може вільно використовувати будь-які ідеї, концепції, ноу-хау й техніки, надіслані компанії з будь-якою метою. Докладнішу інформацію можна знайти в розділі Політика HUSQVARNA щодо розгляду непередбачених ідей.

Програмне забезпечення

Будь-яке програмне забезпечення, яке може бути доступним для завантаження з цього вебсайту («Програмне забезпечення»), є захищеною авторським правом роботою компанії HUSQVARNA та/або її постачальників.

Використання Програмного забезпечення регулюється умовами ліцензійної угоди кінцевого користувача (за наявності), що надається разом із Програмним забезпеченням або міститься в ньому («Ліцензійна угода»). Якщо інше не випливає з Ліцензійної угоди, Програмне забезпечення, яке можна завантажувати, надається винятково для використання кінцевими користувачами. Будь-яке відтворення або розповсюдження Програмного забезпечення не відповідно до Ліцензійної угоди може призвести до громадянсько-правового або кримінального покарання.

НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ВИКЛАДЕНЕ ВИЩЕ, КОПІЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ СЕРВЕР АБО В ІНШЕ МІСЦЕ ЧИ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ НА ІНШОМУ СЕРВЕРІ ЧИ В ІНШОМУ МІСЦІ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ВІДТВОРЕННЯ АБО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.

ГАРАНТІЯ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯКЩО ТАКА НАДАЄТЬСЯ, ДІЄ ЛИШЕ ЗГІДНО З УМОВАМИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ. КРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ГАРАНТІЯ НАДАЄТЬСЯ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ, HUSQVARNA ЦИМ ДОКУМЕНТОМ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ ЩОДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗОКРЕМА ВСІХ ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ КОНКРЕТНИМ ЦІЛЯМ, ДОТРИМАННЯ ПРАВ І ВІДСУТНОСТІ ПРАВОВИХ ПЕРЕШКОД.

Сайти третіх сторін

Для зручності на Сайті можуть наводитися покликання на сайти в Інтернеті, які належать третім сторонам, публікуються та обслуговуються ними. HUSQVARNA не бере на себе зобов’язань відстежувати або переглядати вміст сайту третьої сторони й не несе відповідальності за точність чи надійність таких вебсайтів третіх сторін.

Зовнішні покликання на Сайт

Для надання покликань на Сайт потрібне письмове схвалення компанії HUSQVARNA, крім випадків, коли HUSQVARNA погоджується на надання покликань, зокрема, якщо: (i) покликання є лише текстовим, містить тільки назву HUSQVARNA і не містить товарних знаків, що належать компанії HUSQVARNA чи її ліцензіарам; (ii) покликання відкриває лише сайт www.husqvarna.com, а не глибші сторінки; (iii) у разі активування покликання користувачем сторінка відкривається на весь екран у повнофункціональному вікні браузера з можливістю навігації, а не в рамці на пов’язаному вебсайті; і (iv) зовнішній вигляд, положення та інші аспекти покликання не можуть створити хибне враження, що установа, її діяльність чи продукція пов’язані з компанією HUSQVARNA або фінансуються компанією HUSQVARNA, а також не є такими, що можуть будь-яким чином нашкодити репутації або зменшити нематеріальні надбання, пов’язані з назвою й товарними знаками компанії HUSQVARNA чи її дочірніх компаній. HUSQVARNA зберігає за собою право скасувати цю згоду на надання покликань у будь-який час винятково на власний розсуд.

Виключення опосередкованих гарантій

Хоча докладаються зусилля для забезпечення точності інформації на Сайті й постійності його доступності, HUSQVARNA не бере на себе жодної відповідальності щодо цього. МАТЕРІАЛИ МОЖУТЬ МІСТИТИ НЕТОЧНОСТІ Й ПОМИЛКИ ДРУКУ. HUSQVARNA НЕ ГАРАНТУЄ ТОЧНІСТЬ ЧИ ПОВНОТУ МАТЕРІАЛІВ АБО НАДІЙНІСТЬ БУДЬ-ЯКИХ ПОРАД, ДУМОК, ВИСЛОВЛЮВАНЬ ЧИ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ НА САЙТІ АБО РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ЗА ЙОГО ДОПОМОГОЮ. ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО БУДЬ-ЯКА ДОВІРА ДО БУДЬ-ЯКИХ ТАКИХ ДУМОК, ПОРАД, ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ЗАПИСІВ ЧИ ІНФОРМАЦІЇ Є РИЗИКОМ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РОЗСУД. УВЕСЬ УМІСТ НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є» І «МІРОЮ НАДХОДЖЕННЯ». HUSQVARNA КАТЕГОРИЧНО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЧИ ГАРАНТУВАННЯ, ЧІТКОГО ЧИ ТАКОГО, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧНО, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ІЗ ГАРАНТІЯМИ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ВІДПОВІДНОСТІ ПЕВНИМ ЦІЛЯМ ЧИ ВІДСУТНОСТІ ПРАВОВИХ ПЕРЕШКОД, АБО ЩОДО КЕРУВАННЯ ЦИМ САЙТОМ ЧИ ВМІСТОМ. HUSQVARNA НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ І НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ЦЬОГО ВЕБСАЙТУ. ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩОБ БУДЬ-ЯКУ НАДІСЛАНУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ПЕРЕХОПИТИ. HUSQVARNA НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ВЕБСАЙТ, СЕРВЕРИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДОСТУПНІСТЬ ЦЬОГО САЙТУ ЧИ ЕЛЕКТРОННІ ПОВІДОМЛЕННЯ, НАДІСЛАНІ КОМПАНІЄЮ HUSQVARNA, НЕ МІСТЯТЬ ВІРУСІВ ЧИ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ШКІДЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ. УСІ ТАКІ ЗАЯВИ, ГАРАНТІЇ ТА УМОВИ ВИКЛЮЧАЮТЬСЯ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ ВИПАДКІВ, КОЛИ ЇХ ВИКЛЮЧЕННЯ ЗАБОРОНЕНО ЗАКОНОМ. ЦЕ ВИКЛЮЧЕННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ ТАКОЖ СТОСУЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИХ СТОРОННІХ САЙТІВ.

Інформація, опублікована на вебсайті, може містити покликання або перехресні покликання на вироби, послуги HUSQVARNA тощо, про які не оголошено або які є недоступними у вашій країні. Точність такої інформації неможливо гарантувати, зокрема, тому, що ця інформація може змінюватися, залежати від виконання певних вимог або доступності, і наявність таких покликань не означає, що HUSQVARNA має намір оголосити про такі вироби, послуги тощо у вашій країні. Для отримання повної та докладної інформації щодо товарів, послуг тощо, які можуть бути доступними для вас і для замовлення, треба звертатися до місцевого дилера. HUSQVARNA зберігає за собою право на власний розсуд змінювати, модифікувати та/або вилучати будь-який виріб, послугу тощо в будь-який час без попередження заздалегідь.

Обмеження відповідальності

HUSQVARNA В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКУ БЕЗПОСЕРЕДНЮ, ОПОСЕРЕДКОВАНУ, ПОБІЧНУ, ПОВ’ЯЗАНУ З ПОКАРАННЯМ, НАВМИСНУ ЧИ НЕНАВМИСНУ ШКОДУ (ВКЛЮЧНО, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ІЗ ВТРАТОЮ БІЗНЕСУ, КОНТРАКТУ, ДОХОДІВ, ДАНИХ, ІНФОРМАЦІЇ ЧИ ПЕРЕРИВАННЯМ ДІЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) УНАСЛІДОК ЧИ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО САЙТУ ЧИ ЙОГО ВМІСТУ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З ТАКИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ АБО ВНАСЛІДОК ЦИХ УМОВ ЧИ У ЗВ’ЯЗКУ З НИМИ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЇ HUSQVARNA БУЛО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ. ДОДАТКОВО ДО ВИКЛАДЕНИХ ТУТ УМОВ HUSQVARNA В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ, НЕТОЧНОСТІ, ПРОПУСКИ, ІНШІ НЕДОЛІКИ, НЕСВОЄЧАСНІСТЬ ЧИ НЕДОСТОВІРНІСТЬ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ НА ЦЬОМУ САЙТІ. ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТАКОЖ СТОСУЄТЬСЯ БУДЬ-ЯКИХ СТОРОННІХ САЙТІВ.

Заява про юрисдикцію

Контроль, керування та адміністрування Сайту здійснює компанія HUSQVARNA з офісів у Швеції. HUSQVARNA не робить жодних заяв про те, що матеріали на Цьому сайті прийнятні або доступні для використання за межами Швеції. Доступ до Сайту з територій, на яких його вміст є незаконними, заборонено. Якщо ви заходите на цей Сайт із місць за межами Швеції, ви несете відповідальність за дотримання всіх місцевих законів. Ця Угода регулюється законодавством Королівства Швеції без урахування колізійних норм. Будь-які спірні питання, що випливають із цієї Угоди, підпадають насамперед під виняткову юрисдикцію стокгольмського окружного суду.

Останнє оновлення: 26.08.2021.