Вібрації, що передаються через руки.

Роз'яснення

EC – Директива 2002/44/EC встановлює мінімальні вимоги щодо захисту працівників від ризику для здоров'я та безпеки, що виникає або може виникнути в результаті впливу механічних вібрацій.

Оцінка впливу вібрації розраховується відносно значення стандартизованого щоденного впливу вібрацій потягом усього 8 годин – значення A(8). Після встановлення значення A(8) воно має порівнюватися з допустимим значенням щоденного впливу вібрацій та максимально допустимим значенням впливу вібрацій. Оскільки Директива встановлює мінімальні вимоги, також дуже важливо ознайомитися із законодавством країн-членів, на які розповсюджується дія Директиви, щоб з'ясувати, чи не встановлено законодавством цих країн суворіші вимоги щодо впливу вібрацій.

Залежно від допустимого значення щоденного впливу вібрацій (EAV) та максимально допустимого значення щоденного впливу вібрацій (ELV) роботодавець зобов'язаний вжити відповідних заходів для контролю впливу вібрацій.

Допустиме значення впливу (EAV)

Завжди, коли оператор зазнає впливу вібрацій A(8), яке перевищує EAV зі значенням 2,5 м/с², роботодавець повинен провести оцінювання ризику впливу операцій та запровадити контрольні заходи. Докладніша інформація доступна в Директиві 2002/44/EC та в законодавстві країн-членів, на які розповсюджується дія директиви.

Максимально допустиме значення впливу (ELV)

У будь-якому випадку працівники не повинні зазнавати впливу вібрацій, що перевищує значення ELV (5,0 м/с²).

Рекомендовані дії щодо зниження впливу вібрацій

Користуйтеся лише механізованими інструментами з низьким рівнем вібрації. Цю рекомендацію можна вважати найважливішою. Дані щодо вібрації зазвичай доступні в технічних даних виробника.

Зменшіть тривалість використання інструменту. Значення A(8) складається як зі значення вібрацій, так і зі значення тривалості впливу, тож альтернативним заходом може бути зменшення часу роботи з інструментом.

Технічне обслуговування машини. Дотримуйтесь рекомендацій виробника. Особливо важливим заходом є догляд і технічне обслуговування різального обладнання та його рухомих елементів, що з часом можуть втрачати збалансованість через зношування.

Калькулятор впливу вібрацій, що передаються через руки

Цей калькулятор створено для допомоги в розрахуванні впливу вібрацій та розроблено за таких умов:

Еквівалентне значення впливу вібрацій, ahv,eq. Розраховано згідно з ISO 5349-1 або відповідним стандартом розрахунку на основі ISO 5349-1 для певного механізованого інструмента.

Типовий час щоденного впливу, Texp. Значення часу впливу завжди менше за тривалість щоденної експлуатації. Для більшості інструментів значення Texp береться з міжнародних досліджень (технічний звіт Європейського комітету зі стандартизації про оцінювання впливу вібрацій, що передаються через руки, на основі інформації від виробників обладнання). Для типів інструментів, не включених у цей звіт, значення Texp було підраховано з використанням методу хронометражу. Див. таблицю 1.

Таким чином, оцінка значення A(8) є дійсною лише для цих умов. Якщо машина використовується в нестандартних робочих умовах або якщо тривалість впливу не має значення, оцінювання значення A(8) слід проводити з урахуванням цих факторів.

Інструкції з використання

Калькулятор поділено на дві секції. Ліва секція відразу відображає окреме значення впливу A(8) кожного інструмента за використання протягом 8 годин.

Сам калькулятор знаходиться в секції праворуч. Він розраховує значення часткового впливу кожного інструмента за будь-якого часу використання, що не дорівнює 8 годинам. Якщо працівник використовуватиме протягом робочого дня кілька інструментів, калькулятор також відображає спільне значення їхнього впливу A(8).

Оберіть модель інструмента. Значення A(8) обраної моделі та еквівалентне значення впливу вібрацій ahv,eq для цієї моделі відображатимуться поруч із полем моделі в лівій секції. У полі моделі додається один рядок для кожної моделі.

Щоб розрахувати нове значення впливу A(8) за використання кількох інструментів або для різних значень часу використання, просто введіть у білі поля приблизний час щоденного користування вказаними інструментами. Огляньте результати для кожного з інструментів у стовпці з даними часткового щоденного впливу. Якщо ви використовуватимете кілька інструментів, калькулятор відобразить спільне значення впливу A(8) протягом повного робочого дня в полі під стовпцем із даними часткового щоденного впливу.

Колір внизу змінюватиметься залежно від значення A(8). Зелений – значення щоденного впливу вібрацій менше за 2,5 м/с². Жовтий – значення щоденного впливу вібрацій перевищує допустиме значення впливу 2,5 м/с². Червоний – значення щоденного впливу вібрацій перевищує максимально допустиме значення впливу 5 м/с². Щоб очистити всі поля та почати заново, натисніть кнопку скидання форми.

Розрахунок для інструментів, не включених до списку

Значення впливу A(8) відоме

Також калькулятор має два варіанти для включення інших механізованих інструментів, які створюють вібрації, що передаються через руки. Найпростіший варіант – це коли нам відомі номінальні значення впливу вібрацій A(8) для певних інструментів.

Оберіть other (інше) у списку моделей. За вибору цього пункту калькулятор автоматично використовує типовий час впливу вібрацій для цієї вказаної групи інструментів. Див. таблицю 1.

Відкоригуйте назву в полі моделі (не обов'язково).

Уведіть значення впливу A(8) у третій стовпець лівої секції. Тепер скористайтеся калькулятором, як описано в розділі "Інструкції з використання".

Значення впливу A(8) невідоме

Якщо значення впливу A(8) невідоме, необхідно вказати еквівалентне значення вібрацій ahv,eq для кожної ручки. Для визначення ahv,eq потрібні значення вібраційного прискорення ahv для кожної ручки та кожного режиму експлуатації. Значення ahv – це квадратний корінь арифметичної суми квадратів значень вібрації ahw, виміряних на ручці за трьома вісями. Це значення має надаватися виробником.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Еквівалентне значення впливу вібрацій ahv,eq – це сума значень вібрацій у різних режимах експлуатації. Для розрахування значення ahv,eq у калькуляторі застосовується значення ahv в поєднанні зі значенням часу в кожному з режимів експлуатації ti. Значення ahv,eq повинне розраховуватися окремо для кожної ручки. Однак, оскільки використовується значення лише найгіршої ручки, саме воно має вводитися в калькулятор. Тепер калькулятор визначає значення щоденного впливу вібрацій A(8), що відображатиметься в лівій секції калькулятора. Калькулятор використовує третє рівняння (3) для визначення нормативного значення щоденного значення впливу вібрацій протягом 8 годин A(8), використовуючи еквівалентне значення впливу ahv,eq. та типовий час щоденного впливу Texp для певного пристрою. Див. таблицю 1.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Оберіть other (інше) у списку моделей. За вибору цього пункту калькулятор автоматично використовуватиме типовий час впливу вібрацій для вказаної групи інструментів. Див. таблицю 1.

Відкоригуйте назву в полі моделі (не обов'язково).

Уведіть найгірше (максимальне) значення для ручки ahv,eq у другий стовпець у лівій секції калькулятора. Тепер калькулятор визначає значення щоденного впливу вібрацій A(8), що відображатиметься у третьому стовпці лівої секції калькулятора.

Таблиця 1 – типовий час щоденного впливу

Типовий час щоденного впливу вібрацій за використання одного механізованого інструменту протягом 8-годинного робочого дня. Із технічного звіту Європейського комітету зі стандартизації про оцінювання впливу вібрацій, що передаються через руки, на основі інформації від виробників обладнання.

Тип пристрою

Застосування

Типовий час впливу

Ланцюгові пилки з верхньою ручкою

Робота з деревами

2,4 години

Проф. ланцюгові пилки < 80 см³;

Лісозаготівля, с/г, ландшафтні роботи

3,7 години

Проф. ланцюгові пилки > 80 см³

Робота з великими деревами/об’ємами

3,7 години

Тримери

Ландшафтні роботи

4,0 години

Кущорізи

Техобслуговування шляхів, ландшафтні роботи

3,5 години

Тримери для живої огорожі

Ландшафтні роботи

3,5 години

Повітродуви

Муніципальні роботи

3,0 години

Кромкорізи

Ландшафтні роботи

3,0 години

Різальні машини (ручні)

Будівельні роботи

1,0 година

Різальні машини (візкові)

Будівельні роботи

2,5 години


Примітка! Дані типового часу щоденного впливу було встановлено під час практичних випробувань у характерних умовах. У 90% випадків усіх перевірених типів застосувань типовий щоденний час був коротшим за значення, наведені в цій таблиці. Установлено, що 10% випадків перевірених застосувань мають триваліший час впливу. Тому для певних завдань важливо проводити ретельний аналіз, щоб дізнатися, чи значення впливу часу є більшим.

Таблиця 2 – часові послідовності

Часові послідовності режимів роботи для ланцюгових пилок та інших механізованих інструментів, описані в технічному звіті Європейського комітету зі стандартизації про оцінювання впливу вібрацій, що передаються через руки, на основі інформації від виробників обладнання.

Тип пристрою

Режим холостого ходу

Номінальна швидкість

Максимальна швидкість

Ланцюгова пилка з верхньою ручкою

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Проф. ланцюгові пилки < 80 см³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Проф. ланцюгові пилки >  см³

1/2 T

1/2 T

Тримери

1/2 T

1/2 T

Кущорізи

1/2 T

1/2 T

Тримери для живої огорожі

1/5 T

4/5 T

Повітродуви

1/7 T

6/7 T

Кромкорізи

1/2 T

1/2 T

Різальні машини (ручні)

1/7 T

6/7 T

Різальні машини (візкові)

1/7 T

6/7 T