Automower®27.02.2024

Від’єднання облікового запису Automower® Connect від Google Home

Щоб від’єднати ваш обліковий запис Automower® Connect від Google Home і видалити всі роботизовані косарки Automower® з Google Home, виконайте подані нижче вказівки.

  1. Відкрийте застосунок Google Home.
  2. Торкніться піктограми Settings (Налаштування). Settings icon
  3. Виберіть пункт Works with Google (Працює з Google).
  4. Торкніться Husqvarna Automower®.
  5. Виберіть Unlink account (Від’єднати обліковий запис).
  6. Торкніться Unlink (Від’єднати), щоб підтвердити, що ви бажаєте видалити всі роботизовані косарки Automower® зі своїх пристроїв Google Home і від’єднати свій обліковий запис Automower® Connect від Google Home.

Тепер зв’язок між вашими обліковими записами Google та Automower® Connect видалено, а роботизовані косарки Automower® уже не є частиною ваших пристроїв Google Home.

Чи була ця стаття корисною?
Потрібна додаткова допомога?