Automower®11.02.2024

Як перевірити стикування із зарядною станцією після прокладання граничного та напрямного дротів

Щоб знайти зарядну станцію, роботизована газонокосарка завжди починає пошук сигналу зарядної станції. Через певний час вона починає шукати напрямний і граничний дроти, щоб знайти зарядну станцію.

Після встановлення граничного та напрямного дротів роботизованої газонокосарки Automower® переконайтеся, що вона може рухатися відповідним маршрутом до зарядної станції та без перешкод стикуватися з нею.

Перевірка граничного дроту (стикування)

Коли прокладання граничного дроту буде завершене, рекомендуємо переконатися, що ваша роботизована газонокосарка Automower® може рухатися відповідним маршрутом до зарядної станції та без перешкод стикуватися з нею. Перевірку слід проводити як за годинниковою стрілкою, так і проти годинникової стрілки (Перевірка праворуч / Перевірка ліворуч).

 1. Розмістіть роботизовану газонокосарку на відстані приблизно 3 м / 10 футів від граничного дроту передньою частиною до дроту.
 2. Щоб виконати перевірку за допомогою Automower® Connect, установіть з’єднання Bluetooth і виберіть More (Більше) > Settings (Налаштування) > Installation (Установлення) > Find charging station (Знайти зарядну станцію) > Test (Перевірка): Boundary wire setup (Установлення граничного дроту).
  Щоб виконати перевірку за допомогою дисплея газонокосарки, виберіть Installation (Установлення) > Find charging station (Знайти зарядну станцію) і перейдіть до параметра перевірки граничного дроту. Шлях до параметра залежить від моделі. Повну інформацію щодо навігації по меню можна знайти в посібнику користувача. Приклад: Installation (Установлення) > Find charging station (Знайти зарядну станцію) > Overview of search methods (Огляд методів пошуку) > Boundary (Граничний дріт) > More (Більше) > Test right (Перевірка праворуч) / Test left (Перевірка ліворуч).
 3. Натисніть START (ПУСК) і закрийте люк (якщо це актуально для вашої моделі).
 4. Переконайтеся, що виріб пересувається за граничним дротом до зарядної станції.
 5. Переконайтеся, що виріб пристиковується до зарядної станції.

Якщо виріб не пристиковується до зарядної станції, переконайтеся, що зарядна станція, граничний і напрямний дроти встановлені відповідно до інструкцій. Також переконайтеся, що будь-які перешкоди поблизу дротів ізольовані. Якщо це не допомогло, змініть положення зарядної станції або граничного дроту.

Перевірка напрямного дроту (стикування)

Коли прокладання напрямного дроту буде завершене, рекомендуємо переконатися, що ваша роботизована газонокосарка Automower® може рухатися відповідним маршрутом до зарядної станції та без перешкод стикуватися з нею. Якщо встановлено більше одного напрямного дроту, перевірку слід провести для кожного дроту окремо.

 1. Розмістіть роботизовану газонокосарку на відстані приблизно 3 м / 10 футів від напрямного дроту передньою частиною до дроту.
 2. Щоб виконати перевірку за допомогою Automower® Connect, установіть з’єднання Bluetooth і виберіть More (Більше) > Settings (Налаштування) > Installation (Установлення) > Find charging station (Знайти зарядну станцію) > Test (Перевірка): Guide X setup (Установлення напрямного дроту).
  Щоб виконати перевірку за допомогою дисплея газонокосарки, виберіть Installation (Установлення) > Find charging station (Знайти зарядну станцію) і перейдіть до параметра перевірки напрямного дроту. Шлях до параметра залежить від моделі. Повну інформацію щодо навігації по меню можна знайти в посібнику користувача. Приклад: Installation (Установлення) > Find charging station (Знайти зарядну станцію) > Guide (Напрямний дріт) > More (Більше) > Test guide (Перевірка напрямного дроту).
 3. Натисніть START (ПУСК) і закрийте люк (якщо це актуально для вашої моделі).
 4. Переконайтеся, що виріб пересувається за напрямним дротом до зарядної станції.
 5. Переконайтеся, що виріб пристиковується до зарядної станції.

Перевірка вважається виконаною лише в разі, якщо косарка здатна з першої спроби пройти всю відстань за напрямним дротом і пристикуватися до зарядної станції. Якщо роботизована газонокосарка не зможе пристикуватися з першої спроби, вона автоматично спробує зробити це ще раз.

Якщо виріб не пристиковується до зарядної станції, переконайтеся, що зарядна станція, граничний і напрямний дроти встановлені відповідно до інструкцій. Також переконайтеся, що всі перешкоди поблизу дроту ізольовані та що напрямний дріт прокладений під кутом, якщо він знаходиться на крутому схилі. Якщо це не допомогло, змініть положення зарядної станції або напрямного дроту.

Чи була ця стаття корисною?
Потрібна додаткова допомога?