Images Working with chainsaws, part 2
  1. Kılavuz
  2. Kılavuzlar
Uygulama Yöntemleri ve Kılavuzlar

Motorlu testere kılavuz bakımı

Motorlu testerenize bakım yaparken, bakım gerekip gerekmediğini veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğini görmek için motorlu testere kılavuzunu da kontrol etmeniz gerekir.

Motorlu testere kılavuzunun bakımını yapmak için aşağıdaki adımları izleyin

  1. Sıkma vidasını gevşetin, kavrama kapağını çıkarın, çubuğu içeri itin ve ardından zinciri çıkarın.
  2. Kılavuz oluğunu temizlemek için bir tornavida kullanın.
  3. Zincir yağı yağlama deliğini temizleyin.
  4. Burun çarkının gevşek olmadığından emin olun. Gevşekse kılavuz değiştirilmelidir.
  5. Kılavuzda çentik olup olmadığını kontrol edin.
  6. Çentikleri yassı eğe kullanarak temizleyin.
  7. Kılavuzun ucunda aşınma ve yıpranma olup olmadığını kontrol edin. Sadece bir taraf aşındıysa kılavuzu ters çevirebilirsiniz. Kılavuzun her iki tarafı da aşınmışsa kılavuz yenisiyle değiştirilmelidir.
  8. Zinciri oynatarak kılavuzdaki aşınma ve yıpranmayı kontrol edin. Kılavuz oynuyorsa değiştirilmelidir.