Forest
Yasal

Kullanım şartları

Genel

Bu web sitesi ve buna bağlı her türlü alt siteler (topluca "Site"), Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH ya da grup şirketleri, bağlı kuruluşları veya şubeleri (topluca HUSQVARNA) tarafından yayınlanmakta ve sürdürülmektedir. Siteyi kullanımınız, HUSQVARNA ile aranızda akdedilen, yasal bağlayıcılığa sahip bir sözleşmeye ("Sözleşme") tabidir. Siteyi ziyaret ederek, hüküm ve koşulları ve ilgili tüm belgeleri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.

Lisans

Bu Sözleşmede düzenlenen hüküm ve koşullara tabi olmak şartıyla HUSQVARNA, size bu Siteye ve içindeki materyallere erişmeniz, bunları kullanmanız ve görüntülemeniz için münhasır olmayan, devredilemeyen ve sınırlı bir hak verir. Bu Sitenin işleyişini hiçbir şekilde kesintiye uğratmamayı veya buna teşebbüs etmemeyi kabul edersiniz.

HUSQVARNA, Sitedeki bilgileri ("Materyaller") sadece kişisel, ticari olmayan amaçlarla görüntülemenize ve indirmenize izin verir. Bu izin, Materyallerin ve Materyal kopyalarının sahipliğinin devri anlamına gelmez ve şu kısıtlamalara tabidir: 1) İndirilen tüm Materyal kopyalarında Materyallerde bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerini korumalısınız; 2) Materyalleri hiçbir şekilde değiştiremez veya çoğaltamaz veya kamuya açık bir şekilde sergileyemez, gösteremez, dağıtamaz ya da herhangi bir kamusal ya da ticari amaçla başka bir şekilde kullanamaz ve iletemezsiniz, 3) bu kullanım hüküm ve koşullarından doğan yükümlülükler hakkında önceden bildirimde bulunmadıkça ve ilgili kişiler bunları kabul etmedikçe, Materyalleri başka bir kişiye devredemezsiniz. Sitede görüntülenen ve zaman zaman güncellenebilen tüm ek kısıtlamalara uymayı kabul edersiniz. Tüm Materyaller dahil olmak üzere bu Site telif hakkına sahip olup, telif hakları dünya genelindeki telif hakkı yasalarının ve antlaşmaların hükümleriyle korunmaktadır. Bu Siteyi kullanırken dünya genelindeki tüm telif hakkı yasalarına uymayı ve Materyallerin izinsiz kopyalanmasını önlemeyi kabul edersiniz. HUSQVARNA herhangi bir patent, tasarım, ticari marka, telif hakkı veya ticari sır mevzuatı kapsamında size açık ya da örtülü hiçbir hak vermemektedir.

Kullanıcı garantileri

Siteyi, yasalar ve bu Sözleşme kapsamındaki hükümler dahil olmak üzere bu Sözleşmeye uygun biçimde kullanacağınızı ve tüm mevcut ve gelecekteki Site politika ve kurallarına uymayı beyan ve taahhüt edersiniz. Siteyi şu amaçlarla kullanmayacağınızı kabul edersiniz: (a) istenmeyen iletiler göndermek; (b) kendinizi HUSQVARNA veya başka biri gibi göstermek ya da üçüncü bir şahsın kendini sizmişsiniz gibi göstermesine izin vermek; (c) Site aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek amacıyla başlıkların sahtesini yapmak veya tanıtıcıları yanıltıcı şekilde değiştirmek; (d) bir kişi veya kurum ile olan bağınızı yanlış tanıtmak; (e) kullanıcıların Siteyi kullanma kabiliyetini olumsuz etkileyebilecek şekilde davranmak; (f) yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal edebilecek faaliyetlerde bulunmak, (g) herhangi bir şekilde diğer kişilerin haklarını ihlal eden ya da yasa dışı, kötü sözler içeren, iftira niteliğinde, müstehcen veya başka şekillerde sakıncalı olan veya ürün ya da hizmetlere ait reklam veya teklifler içeren herhangi bir materyali yayınlamak veya iletmek ya da (h) kullanıcılar tarafından özel olarak izin verilmedikçe, diğer kullanıcılar hakkındaki kişisel verileri toplamak veya saklamak.

Gizlilik

HUSQVARNA'nın gizlilik uygulamaları, kişisel verilerinizi nasıl topladığımız ve işlediğimiz ve gizliliğinizi nasıl koruduğumuz hakkında bilgiler HUSQVARNA Gizlilik Politikası'nda bulunabilir. Bu Siteyi kullanarak kişisel verilerinizin HUSQVARNA Gizlilik Politikası uyarınca kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

Değişiklikler

HUSQVARNA, tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünü istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın kısmen veya tamamen değiştirme, farklılaştırma, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmedeki değişiklikler Sitede yayınlandığında geçerli olur. Bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin ardından Siteyi kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır.

Bu Sözleşme HUSQVARNA için yasal olarak bağlayıcı olmayacaktır ve bu Sözleşmeye uymama ile ilgili tüm yasal haklarını saklı tutmaktadır. 

Fikri Mülkiyet hakları

Telif hakkı, patentler, teknik bilgiler, gizli bilgiler, veri tabanı hakları ve tescilli olup olmamasına bakılmaksızın ticari marka ve tasarım hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sitedeki tüm fikri mülkiyet haklarının HUSQVARNA veya lisans verenlerine ait olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. HUSQVARNA'ya ait bu fikri mülkiyet haklarının kullanımından doğan tüm ek değer ve fikri mülkiyet hakları, HUSQVARNA lehine hüküm ifade edecektir.

HUSQVARNA ticari markaları, ticari adları, hizmet işaretleri, logolar, alan adları veya diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanmayacağınızı ve bu Sözleşmedeki hiçbir hükmün size bu hakkı vermediğini onaylar ve kabul edersiniz.

Her türlü bilgi, istenmeyen öneri, fikir veya diğer gönderilerin gizli ve tescilli olarak kabul edilmeyeceğine dikkat ediniz. İstenmeyen Fikirlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Husqvarna Politikasında açıklanan Patent Bilgi Beyanı dışında, herhangi bir bilgi veya materyal göndererek, HUSQVARNA'ya bu materyal veya bilgileri kullanmak, çoğaltmak, görüntülemek, işlemek, değiştirmek, iletmek ve dağıtmak için kısıtsız, telifsiz geri dönülemez ve dünya çapında geçerli bir yetki vermiş sayılırsınız ve ayrıca HUSQVARNA'nın herhangi bir amaçla gönderdiğiniz fikir, konsept, teknik bilgi veya teknikleri kullanmakta özgür olduğunu da kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için lütfen İstenmeyen Fikirlerin Değerlendirilmesiyle İlgili HUSQVARNA Politikası'na göz atın.

Yazılım

Bu web sitesinden indirilebilen tüm yazılımlar ("Yazılım"), HUSQVARNA'ya ve/veya tedarikçilerine ait telif hakkıyla korunan eserlerdir.

Yazılımın kullanımı (varsa) Yazılım ile birlikte verilen son kullanıcı lisans sözleşmesinin ("Lisans Sözleşmesi") şartlarına tabidir. Lisans Sözleşmesinde aksi yönde bir hüküm bulunmadıkça, Yazılım yalnızca son kullanıcıların kullanım amacıyla indirmesi için kullanıma sunulmaktadır. Yazılımın Lisans Sözleşmesine uygun olmayan şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtılması hukuki ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir.

YUKARIDAKİ HÜKÜMLER SINIRLANMAKSIZIN, YAZILIMIN ÇOĞALTIM VEYA YENİDEN DAĞITIM AMACIYLA BAŞKA BİR SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI VEYA ÇOĞALTILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

YAZILIM İÇİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMESİ HALİNDE SÖZ KONUSU GARANTİ, LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINA TABİ OLUR. LİSANS SÖZLEŞMESİNDE SUNULAN GARANTİ HARİCİNDE HUSQVARNA, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİ VE KOŞULLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, YAZILIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞULU REDDEDER.

Üçüncü Taraf web siteleri

Size kolaylık sağlamak açısından bu Sitede, üçüncü taraflara ait olan, üçüncü taraflarca yayınlanan ve barındırılan Internet sitelerine bağlantılar bulunabilir. HUSQVARNA, söz konusu Üçüncü Taraf Site İçeriğini izlemeye veya incelemeye yönelik hiçbir taahhütte bulunmaz ve söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğundan ya da güvenilirliğinden sorumlu tutulamaz.

Siteye harici bağlantılar

Siteye yönlendiren tüm bağlantıların HUSQVARNA tarafından yazılı olarak onaylanması gerekir; buna istisna olarak HUSQVARNA şu bağlantılara izin verebilir: (i) bağlantının sadece "HUSQVARNA" adını içeren salt metin bağlantısı olması ve HUSQVARNA veya lisans verenlerinin özel ticari markalarını içermemesi; (ii) bağlantının sadece www.husqvarna.com adresine "yönlendirmesi" ve daha ileri sayfalara yönlendirmemesi; (iii) bağlantının, bir kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, ilgili sayfayı tamamen çalışır ve gezilebilir bir tarayıcı penceresinde görüntülemesi ve bağlantı verilen web Sitesindeki bir "çerçeve" içinde göstermemesi ve (iv) bağlantının görünüm, konum ve diğer özelliklerinin bir kuruluşun veya bu kuruluşa ait faaliyet ya da ürünlerin HUSQVARNA ile bağlantılı olduğu veya sponsorluğunun HUSQVARNA tarafından üstlenildiği şeklinde yanlış bir izlenim oluşturmaması ve HUSQVARNA veya Bağlı Kuruluşlarının adı ve ticari markaları ile bağlantılı ek değere zarar verecek veya değerini düşürecek biçimde olmaması. HUSQVARNA tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu onayı istediği zaman iptal etme hakkını saklı tutar.

Zımni garantilerin hariç tutulması

Bu Sitedeki bilgilerin doğruluğunu ve Sitenin kullanılabilirliğinin devam etmesini sağlamak için özen gösterilmekle birlikte HUSQVARNA, bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. MATERYALLER YANLIŞLIKLAR VE DİZGİSEL HATALAR İÇEREBİLİR. HUSQVARNA, MATERYALLERİN DOĞRU VEYA EKSİKSİZ OLMASI YA DA SİTE ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEN VEYA İLETİLEN HERHANGİ BİR TAVSİYE, GÖRÜŞ, BEYAN VEYA BAŞKA BİR BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞİYLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. SÖZ KONUSU GÖRÜŞ, TAVSİYE, BEYAN, AÇIKLAMA VEYA BİLGİYE GÜVENME RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. TÜM İÇERİKLER "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLİR OLDUĞU ŞEKİLDE" SUNULUR. HUSQVARNA, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME VEYA BU SİTENİN YA DA İÇERİĞİNİN İŞLETİMİNE DAİR GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH YA DA ZIMNİ HER TÜRLÜ BEYAN VE GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. HUSQVARNA, BU WEB SİTESİNİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTE YA DA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR. GÖNDERİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN BAŞKALARININ ELİNE GEÇEBİLECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. HUSQVARNA, BU WEB SİTESİNİN, BU WEB SİTESİNİ KULLANIMA SUNAN SUNUCULARIN YA DA HUSQVARNA TARAFINDAN GÖNDERİLEN ELEKTRONİK İLETİŞİMLERİN VİRÜS VEYA BAŞKA ZARARLI ÖĞELER İÇERMEDİĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. KANUNLARCA İZİN VERİLMEYEN DURUMLAR DIŞINDA TÜM BU TÜR BEYANLAR, GARANTİLER VE KOŞULLAR HARİÇ TUTULMAKTADIR. ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA YÖNELİK BU HÜKÜM HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ TARAF SİTESİ İÇİN DE GEÇERLİ OLACAKTIR.

Web sitesinde yayınlanan bilgiler, ülkenizde bulunmayan veya tanıtımı yapılmayan HUSQVARNA ürünlerine, hizmetlerine vb. ait referanslar veya çapraz referanslar içeriyor olabilir. Bu bilgiler değişikliğe, özel gerekliliklere veya mevcut olma durumunda bağlı olduğundan, bilgilerin doğruluğu garanti edilemez ve bu referanslar HUSQVARNA'nın bu ürünleri, hizmetleri ve benzerini ülkenizde duyurma niyeti olduğu anlamını taşımaz. Size sunulan ve sipariş edilebilen ürünler, hizmetler ve benzeri hakkında tam bilgi almak için yerel bayiniz ile görüşün. HUSQVARNA herhangi bir ürünü, hizmeti vb. istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, tadil etme, ekleme ve/veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Sorumluluğun sınırlandırılması

HUSQVARNA, BU SİTENİN VEYA İÇERİĞİNİN KULLANILMASINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN VEYA BURADA YER ALAN ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN, CEZAİ, ÖZEL VEYA ARIZİ ZARARDAN (İŞ, SÖZLEŞME, GELİR, VERİ, BİLGİ KAYBI VEYA İŞ DURMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), BU TÜR ZARARLARIN OLUŞABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. BURADA BELİRTİLEN ŞARTLARIN YANI SIRA HUSQVARNA, BU SİTEDE YER ALAN BİLGİLERDEKİ HATALARDAN, YANLIŞLIKLARDAN, EKSİKLİKLERDEN VEYA DİĞER KUSURLARDAN YA DA BU BİLGİLERİN ESKİ OLMASINDAN VEYA ÖZGÜN OLMAMASINDAN DOLAYI HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI, ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELER İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Yargı Yetkisi Beyanı

Bu Sitenin denetimi, işletimi ve yönetimi HUSQVARNA tarafından İsveç'te bulunan ofislerinden gerçekleştirilmektedir. HUSQVARNA, bu Sitedeki materyallerin İsveç dışındaki yerlerde kullanılabilir veya kullanıma uygun olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Sitenin içeriğinin yasa dışı kabul edildiği bölgelerden Siteye erişilmesi yasaktır. Siteye İsveç dışındaki yerlerden erişiyorsanız tüm yerel yasalara uyumun sağlanması sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, yasaların uyuşmazlığıyla ilgili hükümlere başvurulmaksızın İsveç Krallığı'nın yasaları esas alınacaktır. Bu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümünde Stockholm Bölge Mahkemesi münhasır yargı yetkisine sahiptir.

Bu belge en son 26/08/2021 tarihinde güncellenmiştir.