วิธีการและคู่มือ

การจัดการชั้นอินทรียวัตถุในสนามหญ้า

ชั้นอินทรียวัตถุสามารถทำให้สนามหญ้าของคุณทนทานน้อยลง ไม่แข็งแรงพอสำหรับการเล่นกีฬา และกิจกรรมอื่นๆ และในกรณีที่แย่ที่สุดคือ ทำให้สนามหญ้าของคุณเหี่ยวแห้งและตายลง นี่เป็นเคล็ดลับของฮุสวาน่าในการขจัดชั้นอินทรียวัตถุและเครื่องมือขจัดชั้นอินทรียวัตถุ เช่น เครื่องขูด

ชั้นอินทรียวัตถุเป็นชั้นของซากพืชที่ตายแล้วซึ่งพัฒนาตัวอยู่ระหว่างโซนพืชสีเขียวและผิวดิน ถ้าสนามหญ้าของคุณมีอายุสิบปี สนามหญ้าของคุณอาจมีชั้นอินทรียวัตถุหนา 30-40 มิลลิเมตร

ชั้นอินทรียวัตถุมาจากไหน

ชั้นอินทรียวัตถุจะเกิดขึ้นในสนามหญ้าของคุณเมื่อเศษชีวมวลถูกผลิตขึ้นเร็วกว่าที่จะย่อยสลายได้ เกิดจากสาเหตุหลายประการ สาเหตุที่มักพบคือ:

  1. หญ้าที่หนาแน่นมากเกินไป เกิดจากการใช้พันธุ์หญ้าสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงพิเศษ
  2. กิจกรรมทางชีววิทยามีน้อยเนื่องจากดินที่มีสารอาหารน้อยและมีระดับฮิวมัสต่ำในชั้นการเจริญเติบโตของหญ้า
  3. ค่า pH ที่ต่ำเกินไป มักเกิดจากการใช้ปุ๋ยที่มีความเป็นกรดสูง
  4. มีหญ้าปริมาณมากเกินไป มากเกินกว่าจุลชีพจะรับมือไหว มักเกิดจากการใส่ปุ๋ยมากเกินไป
Scarifier S 500 PRO

เมื่อใดที่ชั้นอินทรียวัตถุจะเป็นปัญหา

ชั้นบางๆ ของอินทรียวัตถุสามารถมีประโยชน์ต่อสนามหญ้าของคุณ ช่วยให้สนามหญ้ามีชั้นฉนวนและความยืดหยุ่น แต่ถ้าชั้นอินทรียวัตถุเกิน 5 มิลลิเมตร การทำงานของหญ้าก็จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อการซึมผ่านของน้ำแย่ลง รากจะเจริญเติบโตใกล้กับพื้นผิวมากขึ้น และมวลรากและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจะลดลง ผลก็คือหญ้าจะมีความทนทานน้อยลง และไม่สามารถทนต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมอื่นๆ ได้ หญ้าจะเสี่ยงต่อการตายมากขึ้น และหญ้าบางชนิดจะไม่สามารถอยู่รอดได้

จุดเด่นในการกำจัดชั้นอินทรียวัตถุ

การขจัดชั้นอินทรียวัตถุช่วยให้สนามหญ้าที่หนาแน่นและเบียดเสียดมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนดีขึ้น น้ำซึมผ่านได้ดีขึ้น มีวัชพืชน้อยลง และลดความเสี่ยงของโรค ซึ่งทำให้หญ้ามีความทนทานมากขึ้น เพราะมวลรากจะขยายและรากเติบโตได้ลึกขึ้น

เวลาที่ควรกำจัดชั้นอินทรียวัตถุ

ถ้าคุณอาศัยอยู่ในที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ควรขจัดชั้นอินทรียวัตถุในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิหรือต้นฤดูใบไม้ร่วง เมื่อหญ้ากำลังเจริญเติบโตดี หลีกเลี่ยงการขจัดชั้นอินทรียวัตถุในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิหรือช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากมีจุลชีพอยู่จำนวนมากและรากที่ไม่ได้รับการป้องกันมีความเสี่ยงต่อการแห้งตาย

การขจัดชั้นอินทรียวัตถุออก

ก่อนที่คุณจะเริ่มขจัดชั้นอินทรียวัตถุหรือการขูดดิน ให้ทำการตัดสนามหญ้าให้สั้นแล้วเก็บเศษหญ้า จากนั้นเลือกเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้งานได้ดีที่สุดบนประเภทสนามหญ้าของคุณ สำหรับสนามหญ้าที่เล็กกว่า 5,000 ตารางเมตร มักใช้เครื่องขูดที่มีหรือไม่มีกล่องเก็บหญ้า สำหรับสนามหญ้าที่ใหญ่กว่านี้ ใช้เครื่องขูดแบบพ่วงด้านหลัง เครื่องเหล่านี้มักมีกล่องเก็บหญ้าโดยตรงในตัว

ใบนวดและเดือยสปริง

เครื่องขูดสามารถติดตั้งใบนวดซึ่งจะกำจัดชั้นอินทรียวัตถุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใบมีดหมุนไม่ควรลงไปในดินลึกเกิน 1 ถึง 2 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อน เช่น สนามหญ้าไม้ประดับ คุณสามารถใช้วิธีที่นุ่มนวลกว่าด้วยเดือยสปริง ซึ่งไม่ควรจะลงไปในดินลึกเกิน 1 ถึง 2 มิลลิเมตรเช่นกัน ใบนวดมีผลกระทบน้อยกว่า

ใบมีดแบบ Delta

คุณควรใช้ใบมีดแบบ Delta ในการตัดรากแขนงของต้นหญ้า และเพื่อรับมือกับวัชพืชใบกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ ใบมีดเหล่านี้ไม่ควรตัดเข้าไปในดินลึกกว่า 7-10 มิลลิเมตร แต่ใบมีดเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ในประเทศที่มีอากาศร้อน การคราดด้วยใบมีดแบบ Delta เป็นวิธีที่สำคัญในการปรับปรุงผลกระทบจากการรดน้ำ ทำให้แน่ใจว่าน้ำจะเดินทางไปถึงรากของต้นหญ้า

Delta Blade Reel

หลังจากการขูดสนามหญ้า

เมื่อคุณขจัดชั้นอินทรียวัตถุในสนามหญ้าของคุณเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการขจัดวัสดุที่ถูกขูดขึ้นมา คุณสามารถนำไปทำปุ๋ยหมัก แม้ว่าจะใช้เวลาในการย่อยสลายตัวนานกว่าเศษวัสดุในสวนชนิดอื่น หรือนำไปใส่ไว้ในที่เก็บขยะของสนามก็ได้ ดังนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใส่ปุ๋ย โรยดิน และรดน้ำสนามหญ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 84