เครื่องเล็มพุ่มไม้แบตเตอรี่ & ไฟฟ้า

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

สำรวจและเลือกซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเล็มพุ่มไม้แบตเตอรี่ไร้สายของเรา

แสดง 1 จาก 1
Husqvarna cordless, battery and electric hedge trimmers offer the combined benefits of performance, ergonomics and versatility. That means you enjoy the reliability and convenience of a long-lasting 36-volt Lithium-Ion battery and the freedom and manoeuvrability of its lightweight, purpose-driven design. Thanks to various smart features, battery runtime can be extended, and its life prolonged – dependent upon the model. Cordless hedge trimmers allow you to work agile without having to worry about tripping over cables or cords. Our range of battery and electric hedge trimmers includes extended hedge trimmers, as well as trim and coarse cut models – meaning we have the right product for the right application.​