วิธีการและคู่มือ

วิธีสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าแบบใช้น้ำมัน

เมื่อต้องการสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าแบบใช้น้ำมันของฮุสวาน่า คุณควรทำตามขั้นตอนง่ายๆ ที่แสดงในวิดีโอนี้ ขั้นแรกให้เตรียมคาร์บูเรเตอร์โดยการกดหลอดห้าครั้ง เปิดใช้งานโช้ก และดึงสายสตาร์ทจนกว่าเครื่องยนต์จะจุดระเบิด ปิดใช้งานโช้กเมื่อเครื่องยนต์ดับ และดึงสายสตาร์ทอีกครั้งจนกว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ท ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า ถ้าคุณทำตามขั้นตอนนี้ คุณจะพบว่าการสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าของฮุสวาน่านั้นง่ายมาก

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 88