วิธีการและคู่มือ

วิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องในรถตัดหญ้า ฮุสวาน่าของคุณ

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 25 ชั่วโมงของการทำงานหรือในแต่ละฤดูกาล คุณอาจต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยขึ้นภายใต้สภาวะที่มีูฝุ่นมาก หรือสกปรก มีวิธีถ่ายน้ำมันออก 2 วิธีตามวิดีโอนี้

ก่อนจะเอียงเครื่องตัดหญ้าเพื่อถ่ายน้ำมันเครื่อง ให้ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจนหมดถังด้วยการเดินเครื่องทิ้งไว้จนกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงในถังจะหมด

วิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโดยใช้ปั๊มดูดน้ำมัน

 1. ถอดสายหัวเทียนออกจากหัวเทียน แล้ววางสายไว้ในที่ที่ไม่สามารถสัมผัสถูกหัวเทียน
 2. นำฝาปิดถังน้ำมันเครื่อง/ก้านวัดน้ำมันเครื่องออก แล้ววางไว้ในที่ที่สะอาด
 3. ใช้ปั๊มสูบน้ำมันเครื่องออก ทำความสะอาดส่วนปากของท่อเมื่อเสร็จแล้วเพื่อขจัดน้ำมันที่ทำหก
 4. ตรวจสอบว่าได้สูบน้ำมันเครื่องออกหมดแล้วด้วยก้านวัดน้ำมันเครื่อง
 5. เติมน้ำมันเครื่องในปริมาณและประเภทที่ระบุในคู่มือผู้ใช้
 6. ใช้ก้านวัดน้ำมันเครื่องเพื่อตรวจสอบว่ามีปริมาณน้ำมันเครื่องถูกต้อง

วิธีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโดยการเอียงเครื่องตัดหญ้าของคุณ

 1. ใช้เชื้อเพลิงให้หมดถังโดยให้เครื่องตัดหญ้าทำงานจนไม่มีเชื้อเพลิงเหลือ
 2. ถอดสายหัวเทียนออกจากหัวเทียน แล้ววางสายไว้ในที่ที่ไม่สามารถสัมผัสถูกหัวเทียน
 3. นำฝาปิดถังน้ำมันเครื่อง/ก้านวัดน้ำมันเครื่องออก แล้ววางไว้ในที่ที่สะอาด
 4. วางอ่างไว้ในระยะห่างที่เหมาะสมจากเครื่องตัดหญ้า
 5. เอียงเครื่องตัดหญ้าไปทางอ่างเพื่อให้ตัวกรองอากาศเป็นจุดที่อยู่สูงสุด
 6. ทำความสะอาดน้ำมันที่หก
 7. ใช้ก้านวัดเพื่อตรวจสอบว่าถ่ายเชื้อเพลิงออกจนหมดแล้ว
 8. เติมน้ำมันเครื่องในปริมาณและประเภทที่ระบุในคู่มือผู้ใช้
 9. ใช้ก้านวัดน้ำมันเครื่องเพื่อตรวจสอบว่ามีปริมาณน้ำมันเครื่องถูกต้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 85