Park
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเมืองในการปกป้องพื้นที่สีเขียว

HUGSI (ดัชนีพื้นที่สีเขียวในเมืองของฮุสวาน่า – Husqvarna Urban Green Space Index) คือ โซลูชันดาวเทียมที่ใช้ AI ซึ่งจะวัดความเป็นสีเขียวของเมืองรอบโลกโดยการดูพื้นที่สีเขียวจากด้านบน เป้าหมายคือ เพื่อช่วยปกป้องและปรับปรุงการเพิ่ม รวมถึงการดูแลพื้นที่สีเขียวในเมือง

พื้นที่สีเขียวคือ ปอดของเมือง การปรับปรุงคุณภาพอากาศและการช่วยจัดการน้ำท่วมและน้ำฝน ส่งผลต่อสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของพลเมือง เมื่อยังมีการขยายของเมือง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบสัดส่วนของพื้นที่สีเทาและสีเขียวในและรอบๆ เมือง

ปกป้องพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงประสิทธิภาพ

โดยการนำภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกไปใช้กับภาพถ่ายดาวเทียม HUGSI ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพืช และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ในเมือง ซึ่งทำให้สามารถค้นหาว่าเมืองมีพื้นที่สีเขียวจริงหรือไม่ และความหนาแน่นได้ลดจำนวนพื้นที่สีเขียวของเมืองหรือไม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ HUGSI และพื้นที่สีเขียวในลิงก์ด้านล่าง

ความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราต่อความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 112