flip-up tank cap
  1. ฝาถังเชื้อเพลิงแบบพับ
วิธีการและคู่มือ

วิธีเปิดฝาถังเชื้อเพลิงของเลื่อยโซ่ยนต์

ฝาแบบพับบนเลื่อยโซ่ยนต์ ฮุสวาน่าช่วยให้คุณสามารถเติมเชื้อเพลิงให้กับเลื่อยโซ่ยนต์ของคุณได้ง่ายขึ้นเมื่ออยู่ในป่า แม้จะสวมถุงมือ กดฝาแล้วใช้มือหมุนหรือใช้ไขควงหากจำเป็น

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 112