Rewilding Zone

ตอบสนองข้อกำหนดด้านสภาพภูมิอากาศด้วยนวัตกรรม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายที่เร่งด่วนของเราทุกคน ขณะที่เรายังไม่มีคำตอบทั้งหมด เรากำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อก้าวไปสู่สังคมที่ชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรและคาร์บอนต่ำในอนาคต เพื่อลดการพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมๆ ของเรา จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของเราคือลดการปล่อยไอเสียลง 35% ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเราในระหว่างปี 2015 ถึง 2025 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากโครงการริเริ่มเป้าหมายบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (SBTi) ในความเป็นจริง เราคือบริษัทเกี่ยวกับป่าไม้และสวนแห่งแรกของโลกที่ดำเนินการนี้

การทำตามคำแนะนำของเรา

Bee on flower

การทำงานในระดับโลกเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น

สวนที่เต็มไปด้วยพืชและแมลงผสมเกสรต่างๆ อย่างเช่น ผึ้ง ไม่ได้เป็นแค่เพียงความงดงาม แต่เป็นที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศน์ขนาดเล็กนี้มีการป้องกันสัตว์รังควานได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยสร้างและรักษาระบบนิเวศน์เหล่านี้ไว้ เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเรียนรู้และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเราและลูกค้าของเรา และการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยจะมีส่วนสำคัญให้ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น การใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของเครื่องตัดหญ้าอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับสวนของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น

การทำตามคำแนะนำของเรา

Service Automower

การสร้างโซลูชันระบบหมุนเวียน

ทรัพยากรบนโลกของเรามีวันหมดลง และเราต้องใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงนำแนวทางระบบหมุนเวียนมาใช้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และพยายามหาวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอที่จะใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด เป้าหมายของเราคือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกถึงสอง สาม หรือแม้แต่สี่ครั้ง ไม่ว่าจะด้วยการซ่อมแซม ผลิตซ้ำ หรือ
การรีไซเคิล เพราะทรัพยากรที่ดีที่สุด คือทรัพยากรที่เราสามารถใช้ได้หลายๆ ครั้ง

การทำตามคำแนะนำของเรา

Husqvarna-ville

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องการการริเริ่มที่ยิ่งใหญ่

เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่ม Sustainovate (การสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน) ของ Husqvarna Group เราได้ใช้การริเริ่มนี้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนไว้ ดังนี้
คาร์บอน: ลดการปล่อยก๊าซ CO₂ อย่างแท้จริงประมาณ 35% ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเราภายในปี 2025
ระบบหมุนเวียน: เปิดตัว 50 นวัตกรรมหมุนเวียนใหม่ภายในปี 2025 ซึ่งเป็นการปรับรูปแบบวิธีการใช้ทรัพยากรของเรา
ผู้คน: เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกค้าและเพื่อนร่วมงานถึง 5 ล้านคนในการใช้ทางเลือกเพื่อความยั่งยืน เยี่ยมชม Sustainovate เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนแปลงในทางบวกทั่วทั้งหมดทุกแบรนด์ของเรา คุณยังสามารถดาวน์โหลดรายงานความยั่งยืนประจำปีเพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ด้านคาร์บอนและระบบหมุนเวียนของเรา (ดูที่หน้า 3-4 และหน้า 14-15)