วิธีการและคู่มือ

เคล็ดลับการดูแลสนามหญ้าจากฮุสวาน่า - วิธีเตรียมดิน

ดินในสวนของคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอากาศ น้ำ และสารอาหาร นั่นคือเหตุที่การพรวนดิน - หรือการเตรียมดิน - นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสวนที่มีสุขภาพดี และนั่นคือสาเหตุที่เราเขียนคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้น

เมื่อเวลาผ่านไป ดินใต้สนามหญ้าของคุณหรือในแปลงดอกไม้ของคุณจะสมบูรณ์น้อยลง เพราะอาจมีการอัดแน่น ซึ่งหมายความว่าช่องขนาดเล็กของอากาศใต้ผิวดินจะถูกอัดแน่นเข้าหากัน ทำให้ดินสูญเสียโครงสร้างของดิน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ น้ำและสารอาหารก็เคลื่อนที่ผ่านดินไม่ได้ ทำให้รากเติบโตลำบากและต้นไม้งอกงามได้ยาก ดินนี้ต้องได้รับการเตรียมดินหรือพรวน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการขุดลงไปในดิน และเพิ่มคุณค่าสารอาหารหรือสารปรับปรุงดินในรูปแบบของการคลุมดินหรือฮิวมัสเพื่อเติมอากาศให้ดิน เมื่อขุด จะมีเทคนิคหลายอย่างให้ลองทำ:

การขุดพื้นฐาน

วิธีพื้นฐานที่สุดในการบำรุงรักษาดินคือการจับพลั่ว ขุด พลิกดินขึ้นมาแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้น ถ้าจำเป็น ให้เติมสารอาหารและฮิวมัสให้กับดินก่อนที่จะนำกลับไปไว้ที่เดิม

การขุดเดี่ยว

ด้วยการขุดเดี่ยวคุณจะสามารถทำงานกับสวนของคุณเป็นมาตรฐานเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งพื้นที่เป็นแนวยาว และขุดร่องขนาดเล็กกว้างประมาณ 25-30 เซนติเมตร และมีความลึกเท่ากับพลั่ว กองดินไว้ข้างๆ ทิ้งให้ร่องว่างเปล่า สำหรับคูถัดไป ให้ขุดดินขึ้นมาในจำนวนเท่าเดิม แล้วนำไปใส่ในคูแรก ในขณะเดียวกันแซะก้อนดินให้แตก ขุดต่อไป พรวนดินให้ร่วนจนกระทั่งครบทั่วทั้งสนาม ที่ร่องสุดท้าย ให้คุณนำดินที่ได้จากร่องแรกมาเติม

การพรวนดิน

ถ้าดินไม่ได้อัดแน่น การเตรียมดินแบบตื้นๆ อาจเพียงพอ ใช้เพียงคราดเดือย หรือจอบ และพยายามอย่ารบกวนโครงสร้างดินที่อยู่ลึกกว่า 5-8 เซนติเมตร

วิธีการแบบไม่มีการขุด

สนามหญ้าที่ได้รับการปรับสภาพมาอย่างดีนั้นไม่จำเป็นต้องขุด การคลุมดินด้วยสารอินทรีย์เป็นความลึก 6-10 เซนติเมตรมีความเพียงพอแล้ว เมื่อจะทำการเพาะปลูก ให้เกลี่ยการคลุมดินออกไปก่อนหว่านเมล็ด

เมื่อใดที่ไม่ควรขุด

ถ้าดินของคุณมีความชื้นเกินไป คุณควรหลีกเลี่ยงการขุด เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้โครงสร้างดินเสียหาย

สุดท้ายแล้ว โปรดจำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือดินต้องโปร่งอยู่เสมอ พืชของคุณต้องการแร่ธาตุ อากาศ น้ำ และสารอินทรีย์ในการดำรงชีวิต วิธีที่ดีที่สุดในการทำสิ่งดังกล่าวคือ การบำรุงดิน พรวนดิน และเติมฮิวมัส

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 84