1/1
ถังเชื้อเพลิง

Petrol can 6 litres, orange

Volume petrol
6 l
 
 
 
 
 
 

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

กระบอกใส่น้ำมันที่พัฒนาขึ้นเองนี้มีการระบบป้องกันการบรรจุเกินอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อน้ำมันเต็มถัง การไหลจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถยกกระบอกขึ้นได้โดยไม่หกเลอะเทอะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แสดง 4 จาก 4