Forest
Produkty a inovácie

Husqvarna 592 XP® Najlepší rezný výkon vo svojej triede!

Tým najzákladnejším faktorom vašej práce je účinnosť. Tá predstavuje kombináciu zručnosti, skúseností – a účinnosti nástroja, ktorý používate. Táto účinnosť – rýchlosť, ostrosť a výkonnosť nástroja – sa meria vo forme rezného výkonu. Čím je výkon vyšší, tým lepšie výsledky dosiahnete. Ide tu o produktivitu, hrdosť na vykonanú prácu a na zaistenie dokonalého pracovného dňa. Testy potvrdili, že nový model Husqvarna 592 XP® prináša ten najlepší rezný výkon v danej triede, ktorým takmer o 5 % prekonáva konkurenciu.

O procese testovania reťazových píl:

 • Meranie času a otáčok motora sa vykonáva elektronicky desaťkrát za sekundu.
 • Meranie sa automaticky spustí, keď píla prejde prvým bodom, a zastaví sa, keď píla prejde druhým bodom.
 • Tieto body sú umiestnené tak, aby sa meranie vykonávalo iba na druhom kuse dreva.
Illustration Use for Cutting Capacity on .com
ČO JE TO REZNÝ VÝKON?
Rezný výkon možno používať ako meradlo. Používa sa na opis výkonnosti a rýchlosti, akou reťazová píla plní svoju hlavnú úlohu – pílenie dreva. Rezný výkon príslušnej reťazovej píly priamo súvisí s množstvom práce, ktorú jej používateľ dokáže vykonať. Čím vyšší je rezný výkon, tým vyššia je aj efektivita práce. To znamená, že budete schopní vykonať viac práce za menej času, čo podnikateľovi alebo spoločnosti prinesie väčšie zisky.
 
AKO HO MERIAME?
Rezný výkon meriame dôsledným testovaním v poloautomatickom testovacom zariadení s pílou upevnenou na prednej a zadnej rukoväti, ktorá sa potom pri plnom výkone tlačí cez drevo. Tri kusy borovicového dreva sa uložia na seba a vykoná sa meranie prerezaného úseku dreva príslušného prierezu. Ide o drevo s rozmermi 30 x 30 cm. Na základe času potrebného na to, aby píla drevo konkrétneho prierezu prerezala, sa potom stanoví výsledok v cm2/s.
 
TESTOVANIE EXTERNOU SPOLOČNOSŤOU
Oslovili sme nezávislú externú spoločnosť RISE SMP – švédsky inštitút zaoberajúci sa testovaním strojných zariadení, aby vykonala skúšky a zaistila tak nespochybniteľnosť dosiahnutých výsledkov.
 
TESTOVANIE MODELOV HUSQVARNA 592 XP® a STIHL MS 661 C-M
Porovnávacie testovanie vykonal inštitút RISE SMP na svojom pracovisku v meste Umeå vo Švédsku. Cieľom testu bolo určiť rozdiel v reznom výkone medzi reťazovými pílami Husqvarna 592 XP® a STIHL MS 661 C-M. Testovaniu sa podrobilo vždy šesť úplne nových výrobkov týchto modelov.
 
REZNÉ ZARIADENIE
Pri teste sa použilo najbežnejšie rezné zariadenie daných výrobcov.
 
Husqvarna:
 • Vodiaca lišta – 24" X-Tough™ RSN, šírka vodiacej drážky 1,5 mm
 • Pílová reťaz – 24" X-CUT™ C85
 • Predmiešaná zmes benzínu – Husqvarna XP® POWER
 • Minerálny olej na mazanie vodiacej lišty a reťaze – Husqvarna Premium
 
STIHL:
 • Vodiaca lišta – 25" Rollomatic-E RSN, šírka vodiacej drážky 1,6 mm
 • Pílová reťaz – 25" 36RS
 • Predmiešaná zmes benzínu – STIHL 2T MOTOMIX
 • Minerálny olej na mazanie vodiacej lišty a reťaze – STIHL SynthPlus
 
VÝSLEDKY: NAJLEPŠÍ REZNÝ VÝKON VO SVOJEJ TRIEDE
Výsledky testu potvrdili, že reťazová píla Husqvarna 592 XP® má o 4,6 % vyšší rezný výkon než model STIHL MS 661 C-M.
 
Husqvarna 592 XP®

Prečítajte si viac o pílach Husqvarna 592 XP®

Prečítajte si viac