Park
Produkty a inovácie

Vyčíslenie mestskej zelene – z vesmíru

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index, Index zelených plôch v mestách Husqvarna) je satelitné riešenie využívajúce umelú inteligenciu, ktoré monitoruje množstvo zelene v mestách po celom svete na základe pohľadu zhora. Jeho cieľom je pomôcť pri ochrane a rozširovaní zelených plôch v mestských oblastiach, ako aj pri ich údržbe.

Zelené plochy sú pľúcami miest. Zlepšujú kalitu vzduchu a pomáhajú pri regulácii záplav a dažďovej vody. Prispievajú k telesnému aj duševnému zdraviu občanov. Vzhľadom na pokračujúcu urbanizáciu je veľmi dôležité monitorovať pomer sivých a zelených plôch v mestách a ich okolí.

Iniciatívu, ktorá sa stala medzinárodnou autoritou v rámci údajov o zeleni v mestských oblastiach, spustila spoločnosť Husqvarna v roku 2019.

Pomocou HUGSI.green mestá môžu:

  • Získať okamžitý prehľad o mestskej zeleni, aby tak stanovili cieľ, ktorý súvisí so zvyšovaním jej úrovne.
  • Sledovať účinky plánov miest na zvyšovanie úrovne zelene.
  • Vyhodnotiť pokrytie klenieb stromov a vyhľadať miesta na výsadbu.
  • Nájsť oblasti s nízkou životaschopnosťou vegetácie.
  • Rozpoznať zmeny naprieč mestami, ktoré vplývajú na vegetáciu. 

Vychutnajte si prehľad o mestskej zeleni s HUGSI.green