Príslušenstvo pre kosačky na trávu

Osobné ochranné prostriedky

Najdôležitejším pracovným nástrojom je vaše telo. Dbajte na svoju bezpečnosť pri práci s pomocou našich ochranných prostriedkov - napríklad obuvi, prilby, štítu, okuliarov, rukavíc či ochranou sluchu.

Pracovné oblečenie

Dobre vieme, že pohodlie je dôležitým predpokladom pre dobre vykonanú prácu. Pracovné odevy Husqvarna sú preto navrhnuté tak, aby boli pohodlné a odolné. Tieto odevy majú dlhú životnosť, sú cenovo dostupné a odpovedajú potrebám príslušných druhov práce.