Príručky na používanie

Ako vymeniť olej v kosačke na trávu Husqvarna

Vždy po 25 hodinách prevádzky alebo po každej sezóne olej vymeňte. Ak budete motor používať v prašnom a špinavom prostredí, je možné, že olej budete musieť meniť častejšie. Existujú dva spôsoby vypúšťania oleja, oba zobrazené v tomto videu.

Skôr než kosačku nakloníte a necháte z nej vytiecť olej, vyprázdnite palivovú nádrž tak, že necháte bežať motor, kým sa nevyprázdni.

Ako meniť olej pomocou olejového čerpadla

 1. Odpojte kábel zapaľovacej sviečky a umiestnite ho tak, aby sa nemohol dostať do kontaktu so sviečkou
 2. Odstráňte uzáver motorového oleja/olejovú mierku, položte ho/ju bokom na čisté miesto.
 3. Na vyprázdnenie oleja použite čerpadlo. Po dokončení očistite náustok, aby nedošlo k úniku oleja
 4. Pomocou mierky skontrolujte, či ste odstránili všetok olej
 5. Doplňte olej podľa typu oleja a množstva uvedeného v užívateľskej príručke
 6. Pomocou mierky skontrolujte, či je množstvo oleja správne

Ako meniť olej v kosačke jej naklonením

 1. Palivovú nádrž vyprázdnite tak, že necháte kosačku bežať, kým sa neminie benzín
 2. Odpojte kábel zapaľovacej sviečky a umiestnite ho tak, aby sa nemohol dostať do kontaktu so sviečkou
 3. Odstráňte uzáver motorového oleja/olejovú mierku, položte ho/ju bokom na čisté miesto.
 4. Do primeranej vzdialenosti od kosačky umiestnite nádobu
 5. Nakloňte kosačku smerom k nádobe tak, aby bol vzduchový filter najvyššie
 6. Vyčistite prípadný rozliaty olej
 7. Pomocou mierky skontrolujte, či je odstránený všetok olej
 8. Doplňte olej podľa typu oleja a množstva uvedeného v užívateľskej príručke
 9. Pomocou mierky skontrolujte, či je množstvo oleja správne