Použitie robotickej kosačky Husqvarna Automower® na viacerých miestach

Jednu robotickú kosačku Automower® môžete používať na viacerých miestach. Počet možných inštalácií na jednu kosačku závisí od konkrétneho modelu kosačky Automower®.

Ak váš model kosačky Automower® podporuje používanie profilov kosenia, je to ešte pohodlnejšie. Profily kosenia umožňujú uložiť nastavenia výrobku súvisiace s rôznymi nabíjacími stanicami a pracovnými oblasťami.

Počet inštalácií na jednu kosačku

Počet možných inštalácií sa líši v závislosti od modelu robotickej kosačky:

 • Husqvarna Automower® 405X, 415X, 435X AWD a všetky modely Husqvarna Automower® NERA: Môžete mať až 10 inštalácií, ktoré môžete spravovať prostredníctvom aplikácie Automower® Connect.
 • Ostatné modely Husqvarna Automower®: Možné sú až 3 inštalácie, ktoré môžete spravovať prostredníctvom displeja kosačky.

Upozorňujeme, že model Automower® Aspire R4 nepodporuje profily kosenia.

Používanie jednej robotickej kosačky Automower® na miestach vzdialených od seba

Inštalácia kosačky Automower s dvomi nabíjacími stanicami

Ak chcete napríklad používať tú istú robotickú kosačku Automower® vo svojom hlavnom bydlisku a taktiež na chate, budete potrebovať nabíjaciu stanicu a ohraničovací kábel alebo inštaláciu virtuálneho ohraničenia EPOS™ na oboch miestach. Po zabezpečení týchto inštalácií môžete jednoducho nastaviť dva profily kosenia v ponuke kosačky alebo v aplikácii Automower® Connect. Pri presúvaní kosačky z jedného miesta na druhé môžete prepínať medzi týmito profilmi.

Požiadavky

 • Model kosačky Automower® podporujúci profily kosenia.
 • Nabíjacia stanica na každom mieste.
 • Pre inštalácie ohraničovacieho kábla: inštalácia kábla na každom mieste.
 • Pre inštalácie virtuálneho ohraničenia EPOS™: Referenčná stanica na každom mieste.

Používanie profilov kosenia vo viacerých inštaláciách

Pomocou profilov kosenia môžete ukladať skupiny nastavení pre rôzne inštalácie. V závislosti od modelu robotickej kosačky môžete do profilov kosenia vstúpiť z displeja kosačky alebo z aplikácie Automower® Connect.

Vstup do profilov kosenia prostredníctvom displeja kosačky

 1. Otvorte položky Ponuka > Nastavenia > Profily na displeji kosačky Automower®.
 2. Vyberte položku Použiť profily.
 3. Vyberte profil (A, B alebo C).
 4. Premenujte profil podľa potreby.

Prístup k profilom kosenia v aplikácii Automower® Connect

 1. Otvorte aplikáciu Automower ® Connect.
 2. Prejdite do časti Nastavenia > Spravovať profily.
 3. Ak chcete vytvoriť nový profil, kliknite na symbol Plus vpravo hore.
 4. Jednoducho prepínajte medzi profilmi podľa potreby.

Viac informácií o profiloch kosenia nájdete tu: Vysvetlenie profilov kosenia v inštaláciách kosačky Husqvarna Automower®.

Použitie jednej robotickej kosačky Automower® pre priľahlé, ale neprepojené trávniky

V prípade trávnikov, ktoré ležia v tesnej blízkosti, napr. susediacich trávnikov, alebo pri kosení priľahlých, ale neprepojených plôch trávnika môžete označiť jeden z trávnikov ako vedľajšiu plochu. V takom prípade je potrebná len jedna inštalácia s jednou nabíjacou stanicou a jedným ohraničovacím káblom. Upozorňujeme, že maximálna dĺžka ohraničovacieho kábla je 800 metrov. Pri takomto type inštalácie nie je medzi dvomi plochami žiadny priechod. Preto budete musieť preniesť kosačku medzi nimi manuálne a pri spúšťaní vybrať možnosť Vedľajšia plocha. Ďalšie informácie, Ako vytvoriť vedľajšiu plochu v inštalácii kosačky Automower®.

Požiadavky

 • Model kosačky Automower® s podporou vedľajšej plochy.
 • Inštalácia ohraničovacieho kábla pokrývajúca celú pracovnú oblasť, vrátane hlavnej a vedľajšej pracovnej oblasti.

Upozorňujeme, že v inštaláciách virtuálneho ohraničenia EPOS™ sú neprepojené plochy trávnika nastavené ako samostatné pracovné oblasti a spravujú sa v aplikácii Automower® Connect.

Inštalácia kosačky Automower s vedľajšou plochou
.

Ak potrebujete individuálnu pomoc s robotickou kosačkou, obráťte sa na svojho miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?