Vysvetlenie profilov kosenia v inštaláciách kosačky Husqvarna Automower®

Profily kosenia sú funkciou aplikácie Automower® Connect, ktorá vám umožňuje vytvárať a spravovať rôzne konfiguračné profily a nastavenia v inštaláciách kosačky Husqvarna Automower®. Je to užitočné najmä pri používaní jednej robotickej kosačky na viacerých miestach alebo keď sú v rámci jednej inštalácie potrebné rôzne nastavenia.

Modely podporujúce profily kosenia v aplikácii Automower® Connect

Profily kosenia je možné spravovať prostredníctvom aplikácie Automower® Connect pre konkrétne modely, ako sú Husqvarna Automower® 405X, 415X, 435X AWD a všetky modely Husqvarna Automower® NERA.

Čo je súčasťou profilu kosenia

Profil kosenia obsahuje rôzne nastavenia, ako sú konfigurácie kosačky, objekty mapy a ich príslušné nastavenia. Môžete vytvoriť niekoľko profilov pre jednu inštaláciu alebo vytvoriť rôzne inštalácie, každú s jedinečnými profilmi.

Koľko profilov kosenia môžete vytvoriť?

Aplikácia Automower® Connect umožňuje vytvorenie až 10 profilov kosenia.

Prístup k profilom kosenia v aplikácii Automower® Connect

  1. Otvorte aplikáciu Automower® Connect.
  2. Prejdite do časti Nastavenia > Spravovať profily.
  3. Ak chcete vytvoriť nový profil, kliknite na symbol Plus vpravo hore.
  4. Jednoducho prepínajte medzi profilmi podľa potreby.

Profily kosenia v inštalácii virtuálneho ohraničenia EPOS™

Pre modely kosačky Automower® NERA vybavené technológiou EPOS™ je možné vytvoriť profily kosenia pre inštalácie virtuálneho ohraničenia EPOS™, ako aj nastavenia ohraničovacích káblov. Táto flexibilita vám umožňuje prepínať medzi virtuálnymi a káblovými inštaláciami bez potreby zakaždým opätovne definovať nastavenia.

Profily kosenia pre rôzne miesta

Bez ohľadu na to, či máte inštaláciu ohraničujúceho kábla alebo inštaláciu virtuálneho ohraničenia EPOS™, nabíjacia stanica sa vyžaduje na každom mieste. Ak nainštalujete robotickú kosačku Automower® NERA vybavenú súpravou EPOS™ na dvoch alebo viacerých rôznych miestach, na každom mieste bude potrebná aj referenčná stanica.

Podrobnejšie informácie o inštaláciách na rôznych miestach nájdete v článku Môžem používať robotickú kosačku Automower® na dvoch rôznych miestach?.

Ak potrebujete individuálnu pomoc s robotickou kosačkou, obráťte sa na svojho miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?