Ako vytvoriť vedľajšiu plochu v inštalácii kosačky Automower®

Ak sa časť trávnika nachádza v blízkosti zvyšku trávnika, ale nie je s ním priamo spojená, toto miesto môžete označiť ako vedľajšiu plochu. Je to užitočné napríklad vtedy, keď váš predný dvor nie je spojený so zadným dvorom pomocou priechodu, ktorý by mohla kosačka využiť, alebo ak chcete robotickú kosačku Automower® zdieľať s najbližším susedom. Použitím vedľajšej plochy vám stačí vytvoriť iba jednu inštaláciu – s jednou nabíjacou stanicou a jedným ohraničovacím káblom. Ohraničovací kábel je položený ako slučka okolo celej pracovnej oblasti.

Inštalácia kosačky Automower s vedľajšou plochou

Vysvetlenie vedľajších plôch

  • Pracovná oblasť s nabíjacou stanicou predstavuje hlavnú plochu (A).
  • Vedľajšia plocha (B) nie je spojená s hlavnou plochou prostredníctvom priechodu.
  • Ohraničovací kábel sa musí položiť ako slučka okolo celej pracovnej oblasti (A + B). Pamätajte, že maximálna odporúčaná dĺžka ohraničovacieho kábla je 800 m (pre modely Aspire R4: 300 metrov).

Prevádzka na vedľajšej ploche

Na používanie kosačky na vedľajšej ploche je potrebné ju manuálne premiestniť na vedľajšiu plochu a vybrať možnosť Spustiť > Vedľajšia plocha na displeji kosačky alebo v aplikácii Automower® Connect.

V režime vedľajšej plochy kosačka kosí počas zvoleného časového úseku alebo do vybitia akumulátora. Nezačne hľadať nabíjaciu stanicu. Po kosení na vedľajšej ploche musíte kosačku manuálne umiestniť do nabíjacej stanice, aby sa dobila.

Pred opätovným vložením kosačky do nabíjacej stanice ju nezabudnite nastaviť na režim hlavnej plochy, v opačnom prípade neobnoví prevádzku podľa plánu.

Technológia AIM a vedľajšie plochy

Táto časť sa týka len modelov kosačiek Automower® s podporou technológie AIM:

Virtuálna mapa (Môj trávnik) vytvorená technológiou AIM nezobrazuje vedľajšie plochy a nie je možné ju použiť na vytváranie pracovných oblastí alebo zakázaných zón na vedľajšej ploche. Aj keď nie je vedľajšia plocha súčasťou virtuálnej mapy, môžete ju kosiť ako zvyčajne, kosačka sa bude riadiť ohraničovacím káblom. Stále budete musieť manuálne presunúť kosačku na vedľajšiu plochu.

Počas mapovania trávnika na vašej hlavnej pracovnej ploche môžete kosačku podľa potreby presunúť na vedľajšiu plochu bez toho, aby ste narušili proces mapovania.

Ak potrebujete individuálnu pomoc s robotickou kosačkou, obráťte sa na svojho miestneho predajcu značky Husqvarna.

Bolo tento článok užitočný?