Ghiduri

Interacțiunea cu Automower® utilizând Amazon Alexa

Aceasta este o listă de comenzi vocale acceptate pentru comunicarea cu Automower® prin intermediul Amazon Alexa. Încercați să evitați zgomotul de fundal și vorbiți natural și clar.

Pentru aceasta ...Rostiți ...AlternativeAcțiune
Pornire/Reluare/Continuare„Alexa, ask Automower to start” (Alexa, solicită-i Automower să pornească)De asemenea, puteți utiliza cuvintele „resume” (reluare) sau „continue” (continuare)Automower reia tunderea conform programului. Dacă nu este in program, nu va tunde până la următoarea pornire programată.
Pauză„Alexa, ask/tell Automower to stop” (Alexa, solicită-i/spune-i Automower să se oprească)Puteți utiliza și „pause” (pauză)Automower va face pauză în locația curentă.
Park (Parcare)„Alexa, ask/tell Automower to park” (Alexa, solicită-i/spune-i Automower să parcheze)Puteți utiliza și „return home” (revino la poziția inițială), „go back home” (înapoi la poziția inițială) sau „take a break” (ia o pauză).Automower parchează până la următoarea funcționare programată.
Park until further notice (Parcare până la următoarea comandă)„Alexa, ask/tell Automower to park until further notice” (Alexa, solicită-i/spune-i Automower să parcheze până la următoarea comandă) Automower parchează și așteaptă următoarea comandă, ignorând programele.
Stare“Alexa, ask Automower about status” (Alexa, întreabă care este starea Automower)Puteți utiliza și „what it is doing” (ce face), „to check status” (pentru a verifica starea) sau „What is Automower up to?” (Ce face Automower?)Indică starea curentă și ce face Automower in prezent. (Fără informații despre baterie.)
Ajutor[în context] „I need some assistance” (Am nevoie de ajutor)Puteți utiliza și „Help” (Ajutor) sau „What can I do” (Ce pot face)

Întrebări frecvente: Husqvarna Automower® și integrarea Smart Home

În acest moment, modelele Husqvarna Automower® X-line și modelele prevăzute cu kitul Automower® Connect sunt singurele produse care pot fi conectate la Google Home sau Amazon Alexa.

Momentan nu.