Forest
Informații legale

Vibrații în mână și braț

Fundal

CE - Directiva 2002/44/CE stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor de sănătate şi de siguranţă care decurg sau care este posibil să decurgă din expunerea la vibraţii mecanice.

Evaluarea expunerii la vibrații este calculată în raport cu o valoare de expunere zilnică standard de 8 ore A(8). După stabilirea valorii A(8), aceasta trebuie comparată cu valoarea de expunere în acțiune și cu valorile limită. Deoarece Directiva stabilește cerințele minime, este, de asemenea, esențial să consultați legislația aplicabilă a fiecărui stat membru de interes, pentru a afla dacă aceasta prevede valori mai stricte de expunere.

În funcție de valoarea zilnică de expunere în acțiune (VEA) și de valoarea zilnică de expunere limită (VEL), angajatorul are obligația de a lua măsurile corespunzătoare pentru a controla expunerea la vibrații.

Valoarea de expunere în acţiune (EAV)

Ori de câte ori un operator este expus la un nivel de vibraţii A(8) care depășește nivelul EAV de 2,5 m/s², angajatorul trebuie să efectueze o evaluare a riscurilor pentru operaţiune şi să introducă măsuri de control. Pentru mai multe detalii, consultați Directiva 2002/44/CE și legislația statelor membre.

Valoarea limitei de expunere (ELV)

Indiferent de situaţie, lucrătorii nu trebuie să fie expuși la niveluri de vibraţii mai mari decât ELV (5,0 m/s²).

Ghid

A(8) < 2,5 m/s².
Expunere zilnică la vibraţii sub nivelul de acţiune. Nu este nevoie de nicio măsură suplimentară pentru reducerea expunerii.

A(8) = 2,5 - 5,0 m/s²
Nivel de vibrații zilnice peste nivelul de acțiune. Risc crescut pentru apariția de boli legate de vibrații pentru operator. Consultați recomandările Husqvarna și Directiva 2002/44/CE, pentru instrucțiuni de reducere a riscurilor rezultate din expunerea la vibrații.

A(8) > 5,0 m/s²
Expunerea zilnică la vibraţii depăşeşte valoarea limită a expunerii. Reduceți timpul de lucru zilnic și/sau utilizați un utilaj cu nivel echivalent mai redus de vibrații.

Acţiune recomandată pentru reducerea expunerii la vibraţii

Utilizaţi numai unelte electrice cu vibraţii reduse. Această recomandare ar putea fi privită ca fiind cea mai importantă. Datele referitoare la vibrații pot fi găsite deseori în cadrul informațiilor tehnice oferite de producător.

Reduceți durata de utilizare a uneltei. Deoarece valoarea A(8) depinde atât de nivelul vibrațiilor, cât și de durata expunerii, o soluție este întotdeauna reducerea timpului de lucru.

Lucrările de service și întreținerea utilajului. Respectați recomandările producătorului. Este deosebit de important să întrețineți echipamentul de tăiere și elementele rotative, care se pot dezechilibra din cauza uzurii.