Forest
Informații legale

Articolul 33 din REACH - Declaraţie

REACH („Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice”) este un cadru de reglementare a substanţelor chimice în Uniunea Europeană care a intrat în vigoare de la 1 iunie 2007.

Articolul 33 - Comunicarea de informaţii privind substanţele din articole

Grupul Husqvarna vă transmite următoarele informaţii despre substanţele identificate de Agenţia europeană pentru produse chimice drept candidate pentru Anexa XIV din REACH (aşa-numita Listă a substanţelor candidate), într-o concentraţie de peste 0,1 % procent de masă în articole.