Wyciek wody z myjki ciśnieniowej

Przed korzystaniem z myjki ciśnieniowej należy zawsze sprawdzać, czy nie jest uszkodzona. W razie uszkodzenia lub braku jakichkolwiek części nie wolno używać urządzenia.

Jeśli myjka ciśnieniowa przecieka, przyczyny i rozwiązania mogą się różnić w zależności od miejsca powstania nieszczelności.

Aby zapobiec pęknięciom urządzenia, należy je przechowywać w odpowiedni sposób.

Sposób przygotowania myjki ciśnieniowej do przechowywania

Wyciek ze złączy

Aby uniknąć wycieku ze złączy lub mocowań, należy je prawidłowo i dokładnie zamontować.

Woda może wyciekać ze zużytych lub pękniętych pierścieni o-ring.

W przypadku uszkodzenia pierścienia o-ring należy go wymienić.

Przewodnik dotyczący wymiany i smarowania pierścieni o-ring myjki ciśnieniowej

Aby przedłużyć żywotność pierścieni o-ring i zapobiec wyciekom ze złączy, należy smarować pierścienie po każdym użyciu urządzenia i przed jego przechowywaniem.

Wyciek z uchwytu pistoletu/spryskiwacza, lancy natryskowej lub dyszy

Z uchwytu pistoletu/spryskiwacza może wyciekać woda. Sprawdzić, czy na plastikowych elementach nie ma pęknięć.

Upewnić się, że złącza i mocowania są prawidłowo i szczelnie zamontowane.

Wyciek z korpusu myjki ciśnieniowej

W przypadku nieszczelności korpusu myjki ciśnieniowej mogło dojść do pęknięcia we wnętrzu urządzenia.

Niezwłocznie wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę.

UWAGA: Jeżeli nieszczelność wystąpiła w korpusie myjki ciśnieniowej lub jeśli przeciekanie nie ustaje w innych częściach, należy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?