Tygodniowa konserwacja pilarki

W instrukcji obsługi przedstawiono ogólne instrukcje konserwacji, które mają kluczowe znaczenie dla najważniejszych części pilarki. Te wskazówki mogą zminimalizować problemy oraz pomóc w zachowaniu efektywnych i bezpiecznych warunków pracy.
Skuteczny program konserwacji powinien również obejmować zaplanowane wizyty konserwacyjne oraz relacje z lokalnym autoryzowanym centrum serwisowym.

Należy pamiętać, że wszystkie czynności konserwacyjne opisane w tej części zawierają schematy wspomagające, które znajdują się w naszych instrukcjach obsługi produktu:

  1. Sprawdzić stan rozrusznika, linki rozrusznika i sprężyny powrotnej.
  2. Sprawdzić, czy amortyzatory gumowe nie są uszkodzone.
  3. Nasmarować łożysko bębna sprzęgła.
  4. Wyrównać pilnikiem brzegi prowadnicy, aby zlikwidować powstające zadziory.
  5. Oczyścić lub wymienić iskrochron.
  6. Oczyścić komorę gaźnika.

Ważne! Przed rozpoczęciem pracy z pilarką należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i bezpieczeństwa pilarki. Instrukcje te zawierają ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, funkcje bezpieczeństwa urządzeń i ich działanie, techniki bezpiecznego rozruchu, a także wymagania dotyczące kontroli i konserwacji, które pomogą wydłużyć okres eksploatacji urządzenia.

Patrz również:

Codzienna konserwacja pilarki

Miesięczna konserwacja pilarki

Okresowa konserwacja pilarki

Czy ten artykuł był pomocny?