Okresowa konserwacja pilarki

Po użyciu pilarki przez pewien czas wykonywanie okresowej konserwacji pilarki jest niezwykle ważne. Dowiedz się, jak konserwować świecę zapłonową i iskrochron w pilarce oraz jak sprawdzić smarowanie łańcucha.

Gdy poziom mocy silnika jest niski lub też gdy uruchomienie pilarki jest utrudnione lub niemożliwe, może być konieczne oczyszczenie lub wymiana świecy zapłonowej.

Konserwacja świecy zapłonowej:

  1. Aby uzyskać dostęp do świecy zapłonowej, należy zdjąć pokrywę.
  2. Po zdjęciu pokrywy ściągnąć nasadkę i przewód ze świecy zapłonowej. Przed przejściem dalej należy upewnić się, że w górnej części styku nie występuje korozja, a jeśli występuje, należy oczyścić go szczotką drucianą.
  3. Aby wymontować świecę zapłonową, należy użyć klucza nasadowego o dużym rozstawie i obrócić go w lewo. Sprawdzić, czy świeca zapłonowa nie jest popękana lub skorodowana. Sprawdzić styki elektrody.
  4. Jeśli w tym miejscu znajduje się osad węglowy, należy go usunąć szczotką drucianą.
  5. Jeśli świeca zapłonowa nie jest uszkodzona i można było wyczyścić elektrodę i styk, należy wkręcić ją z powrotem do silnika. Przy użyciu klucza nasadowego upewnić się, że element jest dobrze osadzony. Nie dokręcać ze zbyt dużą siłą.
  6. Podczas nakładania nasadki i przewodu na słupek należy upewnić się, że zatrzasnął się w odpowiednim miejscu.

Konserwacja iskrochronu:

  1. Iskrochron może znajdować się z przodu, na górze i z boku tłumika. Jest zawsze zablokowany za pomocą pokrywy i śrub. Zdjąć pokrywę i po jej zdjęciu zdemontować iskrochron.
  2. Podczas kontroli należy upewnić się, że iskrochron jest nienaruszony oraz nie ma w nim pęknięć ani dziur. Należy również upewnić się, że nie nagromadziła się nadmierna ilość nagaru. W przypadku nagromadzenia się nagaru pilarka będzie pracować z niższą prędkością obrotową i nie będzie zbyt dobrze pobierać powietrza.
  3. Usunąć nagar z iskrochronu przy użyciu szczotki drucianej.
  4. Po wyczyszczeniu iskrochronu należy umieścić go z powrotem na miejscu.

Husqvarna zaleca, aby czyścić iskrochron po każdych 50 godzinach pracy.

Ważne jest, aby upewnić się, że osprzęt tnący pilarki jest odpowiednio nasmarowany. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij łącze:

Patrz również: Jak sprawdzić, czy smarowanie łańcucha działa

Codzienna konserwacja pilarki

Tygodniowa konserwacja pilarki

Miesięczna konserwacja pilarki

Czy ten artykuł był pomocny?