Roboty koszace01.03.2024

Sterowanie robotem koszącym Automower® za pomocą IFTTT

Dzięki IFTTT można zautomatyzować sterowanie robotem koszącym Automower® i sprawić, że stanie się on naturalną i w pełni zintegrowaną częścią Twojego systemu automatyki domowej.

Nie znasz jeszcze IFTTT?

IFTTT to skrót od If This Then That. Jest to usługa umożliwiająca łączenie aplikacji, usług i urządzeń inteligentnego domu. Dowiedz się więcej o IFTTT

Wymagania

Aby korzystać z IFTTT do obsługi robota koszącego Automower®, potrzebne są następujące elementy:

 • Kosiarka z łącznością Wi-Fi lub komórkową albo kosiarka z zainstalowanym zestawem Automower® Connect
 • Aplikacja Automower® Connect
 • Urządzenie z systemem iOS lub Android
 • Konto IFTTT

Łączenie się z IFTTT i tworzenie apletu

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację IFTTT ze sklepu Google Play lub App Store .
 2. Otwórz aplikację IFTTT i utwórz konto IFTTT lub zaloguj się do istniejącego konta IFTTT.
 3. Po zalogowaniu się do konta IFTTT dotknij opcji Utwórz.
 4. Dotknij opcji Dodaj Jeśli, aby rozpocząć tworzenie apletu IFTTT.
 5. Wybierz działanie, które powinno uruchomić czynność robota koszącego Automower®. Jeśli na przykład chcesz, aby kosiarka zaparkowała po naciśnięciu inteligentnego przycisku, wybierz aktywację przez Widżet przycisku.
 6. Po wybraniu sposobu aktywacji należy podłączyć kosiarkę do apletu IFTTT. Dotknij ikony Dodaj To, aby określić, co ma się stać po wykonaniu czynności aktywującej.
 7. Wyszukaj Husqvarna lub Automower i dotknij ikony Husqvarna Automower®.
 8. Wybierz działanie z listy i dotknij opcji Połącz.
 9. Zaloguj się za pomocą danych logowania do Automower® Connect (jeśli jeszcze się nie zalogowano).
 10. Przeczytaj komunikat o ochronie danych i dotknij opcji Autoryzuj.
 11. W razie potrzeby skonfiguruj warunki dla wybranych działań i dotknij opcji Utwórz działanie.
 12. Dotknij opcji Kontynuuj, nazwij aplet, a następnie dotknij opcji Zakończ.

Tak połączono konto Automower® Connect z IFTTT i utworzono aplet do sterowania robotem koszącym Automower® za pomocą IFTTT.

Włączanie i wyłączanie apletu IFTTT

Aby włączyć aplet IFTTT, dotknij suwaka Połącz.

Aby wyłączyć aplet IFTTT, dotknij suwaka Połączono.

Usuwanie apletu IFTTT

Aby usunąć aplet IFTTT, dotknij apletu i wybierz opcję Archiwizuj.

Zmiana konta IFTTT

Istnieje możliwość zmiany konta IFTTT połączonego z kontem Automower® Connect. Jest to przydatne, jeśli np. wprowadzono nieprawidłowy adres e-mail w aplikacji Automower® Connect lub jeśli dla aplikacji Automower® Connect utworzono nowe konto IFTTT, ale masz już inne konto IFTTT używane do innych funkcji inteligentnego domu i chcesz korzystać z niego także do obsługi Automower® Connect.

 1. Usuń usługę Husqvarna Automower® z konta IFTTT, którego nie chcesz używać do sterowania robotem koszącym Automower®. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Usuwanie połączenia między IFTTT a kontem Automower® Connect.
 2. Otwórz aplikację Automower® Connect i w menu wybierz opcję Smart Home.
 3. Wprowadź adres e-mail konta IFTTT, które ma być używane do obsługi Automower® Connect.

Konto IFTTT używane z aplikacją Automower® Connect zostało zmienione.

Kilka kont IFTTT

Połączenie wielu kont IFTTT z kontem Automower® Connect nie stanowi problemu, o ile aplety IFTTT nie wysyłają do systemu sprzecznych poleceń.

Ograniczenia IFTTT

IFTTT można używać do sterowania robotem koszącym Automower® na wiele inteligentnych sposobów, jednak istnieją pewne ograniczenia tego, co aplet IFTTT może zrobić, gdy kosiarka ma stan Zatrzymano lub Zaparkowano do odwołania.

Parkuj do odwołania

Jeśli robot koszący Automower® został zaparkowany za pomocą polecenia Parkuj do odwołania, nie można go uruchomić za pomocą IFTTT.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, użyj aplikacji Automower® Connect, Google Assistant, Amazon Alexa lub wyświetlacza urządzenia (jeśli urządzenie jest w niego wyposażone).

Zatrzymana

Jeśli robot koszący Automower® został zaparkowany za pomocą przycisku STOP na urządzeniu, nie można go uruchomić za pomocą IFTTT.

Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy uruchomić je ręcznie na miejscu.

Więcej informacji

Usuwanie połączenia między IFTTT a kontem Automower® Connect

Czy ten artykuł był pomocny?