Roboty koszace27.02.2024

Odłączanie konta Automower® Connect od usługi Amazon Alexa

Aby usunąć połączenie między kontem Automower® Connect a Amazon Alexa, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Spowoduje to również usunięcie z usługi Amazon Alexa wszystkich danych użytkownika związanych z umiejętnościami robota Automower®.

  1. Otwórz aplikację Amazon Alexa.
  2. Dotknij ikony Więcej i wybierz opcję Umiejętności i gry.
  3. Dotknij opcji Twoje umiejętności, a następnie wybierz umiejętności Automower.
  4. Dotknij opcji Ustawienia.
  5. Wybierz Wyłącz umiejętności i potwierdź, że chcesz odłączyć konto, dotykając ponownie opcji Wyłącz.

Twoje konto Automower® Connect zostało odłączone od usługi Amazon Alexa.

Czy ten artykuł był pomocny?