Roboty koszace11.02.2024

Mój robot koszący Automower® został skradziony. Co należy zrobić?

Jeśli robot koszący Automower® został skradziony, zalecamy zgłoszenie tego policji, lokalnemu dilerowi i ubezpieczycielowi.

Zgłaszanie kradzieży policji

Zgłoś sprawę policji.

Zanotuj numer swojego zgłoszenia.

Zgłaszanie kradzieży lokalnemu dilerowi

Aby poinformować firmę Husqvarna o kradzieży Twojego produktu, musisz ją zgłosić lokalnemu dilerowi.

Diler poprosi o następujące informacje:

  • Numer seryjny
  • Model produktu
  • Kiedy stwierdzono kradzież produktu
  • Czego brakuje (robot koszący razem ze stacją ładującą czy sam robot koszący?)
  • Numer zgłoszenia na policji

Jeśli klient przyjedzie do dilera z produktem zgłoszonym jako skradziony, poprosi o dowód zakupu lub posiadania i w razie potrzeby skontaktuje się z policją.

Gdzie można znaleźć numer seryjny, nazwę modelu i inne informacje o produkcie robota koszącego Automower®?

Kontakt z ubezpieczycielem

Wiele polis ubezpieczenia domu standardowo obejmuje roboty koszące.

Skontaktuj się z ubezpieczycielem, aby sprawdzić, czy robot koszący jest ubezpieczony i czy możesz uzyskać odszkodowanie za stratę.

Czy ten artykuł był pomocny?