Roboty koszace11.02.2024

Gdzie można znaleźć numer seryjny, nazwę modelu i inne informacje o produkcie robota koszącego Automower®?

Na tabliczce znamionowej

Numer seryjny, numer produktu i inne dane produktu znajdują się na tabliczce znamionowej kosiarki. Informacje na temat umiejscowienia tabliczki znamionowej na produkcie można znaleźć w instrukcji obsługi.

Skorzystaj z asystenta produktu, aby znaleźć instrukcję obsługi

W aplikacji Automower® Connect

Jeśli kosiarka została dodana do Automower® Connect, numer seryjny i model produktu można znaleźć w aplikacji Automower® Connect.

  1. Otwórz aplikację Automower® Connect.
  2. W menu dotknij opcji Moje kosiarki.
  3. Jeśli masz kilka kosiarek, upewnij się, że kosiarka, której szczegóły chcesz uzyskać, jest używana jako bieżąca kosiarka. Jeśli tak nie jest, przy wybranej kosiarce dotknij opcji Użyj jako bieżącej kosiarki.
  4. Dotknij opcji Szczegóły kosiarki.

Tutaj można zobaczyć model i numer seryjny kosiarki.

W aplikacji Husqvarna Connect

Jeśli kosiarka została dodana do aplikacji Husqvarna Connect, numer seryjny i model produktu oraz inne dane produktu są widoczne w aplikacji.

  1. Otwórz aplikację Husqvarna Connect.
  2. Wybierz kosiarkę z listy produktów.

Teraz na karcie Przegląd możesz zobaczyć wszystkie dane produktu dostępne dla Twojej kosiarki.

U lokalnego dilera

Lokalny diler może pomóc w uzyskaniu potrzebnych informacji, jeśli produkt został u nas zarejestrowany.

Czy ten artykuł był pomocny?