Miga dioda LED błędu akumulatora BLi-X

Jeśli dioda LED błędu akumulatora Husqvarna BLi-X zacznie migać, przyczyn tego problemu może być kilka.

Kontrolka ostrzegawcza na akumulatorze BLi-X prawdopodobnie włącza się z powodu zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury otoczenia.

Wskaźnik temperatury akumulatora jest włączony, gdy akumulator znajduje się w ładowarce

Odchylenia temperatury

W takim przypadku akumulator BLi-X jest zbyt zimny lub zbyt gorący do użytku lub ładowania.

Jeśli temperatura akumulatora jest niższa niż -10°C (14°F) lub przekracza 70°C (158°F), akumulator nie będzie działał podczas rozładowywania.

Jeśli temperatura akumulatora jest niższa niż 5°C (41°F) lub przekracza 50°C (122°F), akumulator nie zostanie naładowany.

  • poczekać, aż akumulator ostygnie, lub umieścić w pomieszczeniu w celu ogrzania
  • gdy akumulator odzyska właściwą temperaturę, będzie mógł być ponownie używany
  • akumulator można użytkować w zakresie temperatur od 10°C (14°F) do 40°C (104°F)

Migający wskaźnik błędu akumulatora

Akumulator jest rozładowany

Naładować akumulator.

Jak ładować akumulator BLi-X

Duże obciążenie w połączeniu z bardzo niską temperaturą akumulatora

Rozgrzać akumulator.

Można np. przenieść akumulator do pomieszczenia lub pracować z małą prędkością, aż się rozgrzeje.

Akumulator nie działa

Zakres roboczy akumulatora osiągnął swój limit.

Wyjąć akumulator z urządzenia. Zostawić akumulator na chwilę, a następnie nacisnąć przycisk wskaźnika akumulatora.

Wskaźnik temperatury akumulatora jest włączony

Akumulator jest za zimny lub za gorący, aby można było go używać

Akumulator można użytkować w temperaturze otoczenia od -10°C (14°F) do 40°C (104°F).

Gdy akumulator odzyska właściwą temperaturę, będzie mógł być ponownie używany.

Miga wskaźnik temperatury akumulatora

Temperatura akumulatora zbliża się do wartości granicznej

Zmniejszyć prędkość i/lub obciążenie.

Optymalną wydajność można uzyskać, utrzymując preferowany zakres temperatury akumulatora od -10°C (14°F) do 30°C (86°F).

Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
akumulatordioda LED błędu