Jak ładować akumulator BLi-X 36V

Ładowanie akumulatora BLi-X 36V

Aby naładować akumulator BLi-X 36V w wydajny i bezpieczny sposób, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:

  1. Podłączyć ładowarkę do gniazda zasilania. Dioda LED ładowania zamiga jeden raz.
  2. Podłączyć akumulator do ładowarki. Zaświeci się dioda LED ładowania.
  3. Akumulator należy wyjąć z ładowarki po pełnym naładowaniu. Aby sprawdzić stan akumulatora, należy wcisnąć przycisk wskaźnika akumulatora. Gdy wszystkie kontrolki LED świecą się, akumulator jest w pełni naładowany.
  4. Wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda, aby odłączyć ładowarkę od zasilania. Nie ciągnąć za przewód.

UWAGA: Należy upewnić się, że akumulator, ładowarka oraz styki akumulatora są czyste i suche.

OSTRZEŻENIE: Nie należy podłączać akumulatora do ładowarki, jeżeli jest brudny lub mokry.

Zgodność akumulatorów BLi i ładowarek

Zasadniczo do ładowania akumulatorów Husqvarna BLi należy używać wyłącznie ładowarek do akumulatorów Husqvarna. Do każdego akumulatora Husqvarna BLi można używać dowolnej ładowarki Husqvarna.

UWAGA: Do ładowania akumulatorów BLi 950X nie można używać ładowarki QC80F.

Optymalne przedziały temperatur dla akumulatora i ładowarki

W celu zapewnienia optymalnego działania akumulatora i ładowarki Husqvarna należy używać ich w przedziałach określonych temperatur.

Ładowarka

Ładowarkę należy użytkować w zakresie temperatur 5–40°C (41–104°F).

Akumulator BLi

Akumulator BLi nie ładuje się, gdy jego temperatura jest niższa niż 5°C (41°F).

Akumulator BLi nie ładuje się, gdy jego temperatura jest wyższa niż 50°C (122°F).

Czy ten artykuł był pomocny?