Ridery11.02.2024

Kosiarka samojezdna nie uruchamia się

Mogą wystąpić różne sytuacje, w których kosiarka samojezdna nie uruchomi się. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak typ kosiarki, stan akumulatora i temperatura.

Kosiarka samojezdna nie uruchamia się

Oto najczęstsze przyczyny, dla których rider może się nie uruchamiać:

  • Akumulator jest rozładowany; może się to zdarzyć po okresie przechowywania w sezonie zimowym lub po dłuższym okresie nieużywania urządzenia. Naładuj urządzenie zgodnie z instrukcją. Jeśli akumulator szybko się wyczerpuje po naładowaniu lub nie ładuje się, należy go wymienić na nowy.
  • Przed uruchomieniem kosiarki samojezdnej upewnij się, że hamulec postojowy jest włączony, w przeciwnym razie urządzenie się nie uruchomi.
  • Urządzenie tnące jest opuszczone; po zakończeniu pracy z kosiarką samojezdną należy je podnieść, w przeciwnym razie produkt nie uruchomi się następnym razem ze względów bezpieczeństwa.

Kosiarka samojezdna uruchamia się z trudem

Jeśli kosiarka samojezdna uruchamia się z trudem, oto najczęstsze możliwe przyczyny:

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia to stan akumulatora kosiarki samojezdnej, który występuje, gdy urządzenie nie jest używane, a poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 40%. Tryb uśpienia zapobiega całkowitemu rozładowaniu akumulatora.

Aby uruchomić urządzenie w trybie uśpienia:

  • wcisnąć i przytrzymać przycisk START przez 10 sekund,
  • podłączyć kosiarkę samojezdną do ładowarki.

Jeśli powyższe rozwiązanie nie zadziała, ładować urządzenie przez 48 godzin. Spowoduje to wybudzenie kosiarki.

Hamulec postojowy jest w niewłaściwym położeniu

Podczas próby włączenia kosiarki samojezdnej może wyświetlić się ten symbol.

Jeśli hamulec postojowy lub blokada układu elektrycznego hamulca postojowego znajduje się w niewłaściwym położeniu, uruchomienie urządzenia nie będzie możliwe.

W takim przypadku należy zwolnić blokadę układu elektrycznego hamulca postojowego (A) i przesunąć dźwignię (B) w lewo, aby wyłączyć układ elektrycznego hamulca postojowego.

Do kosiarki samojezdnej podłączona jest ładowarka

Po zakończeniu ładowania akumulatora należy odłączyć ładowarkę od kosiarki samojezdnej. W przeciwnym razie uruchomienie urządzenia nie będzie możliwe.

Aktywny zespół tnący

Jeśli w urządzeniu aktywowano zespół tnący, nie uruchomi się ono ze względów bezpieczeństwa. Podnieść zespół tnący i włączyć kosiarkę samojezdną w standardowy sposób.

Niski poziom naładowania akumulatora

Jeśli akumulator nie jest wystarczająco naładowany (żółte paski na wyświetlaczu akumulatora), kosiarka samojezdna nie uruchomi się. Naładować urządzenie, odłączyć je od ładowarki i włączyć w standardowy sposób.


Czy ten artykuł był pomocny?