Jaki jest cel stosowania iskrochronu?

Iskrochrony to siatki, które ograniczają wielkość cząstek występujących niekiedy w spalinach urządzeń przeznaczonych do prac zewnętrznych. Dzięki ograniczeniu wielkości cząstek spalin (drobiny węgla lub inne małe zanieczyszczenia) masa termiczna cząstek będzie wystarczająco mała, aby nie była uważana za poważne zagrożenie pożarowe.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i otoczenia należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu.

spark arrestor

Konserwacja iskrochronu:

  1. Iskrochron znajduje się z przodu tłumika z pokrywą. Pokrywa jest mocowana nakrętką 10 mm. Zdjąć pokrywę i po jej zdjęciu zdemontować iskrochron.
  2. Podczas kontroli należy upewnić się, że iskrochron jest nienaruszony oraz nie ma w nim pęknięć ani dziur. Należy również upewnić się, że nie nagromadziła się nadmierna ilość nagaru. W przypadku nagromadzenia się nagaru pilarka będzie pracować z niższą prędkością obrotową i nie będzie zbyt dobrze pobierać powietrza.
  3. Usunąć nagar z iskrochronu przy użyciu szczotki drucianej.
  4. Po wyczyszczeniu iskrochronu należy umieścić go z powrotem na miejscu.

Husqvarna zaleca, aby czyścić iskrochron po każdych 50 godzinach pracy.

Patrz również:

Okresowa konserwacja pilarki

Czy ten artykuł był pomocny?
Dowiedz się więcej
pilarka łańcuchowa