Jak zaktualizować produkt podłączony przez Bluetooth przy użyciu Husqvarna Fleet Services™ i FOTA

Korzystając z aplikacji Husqvarna Fleet Services™, można łatwo zaktualizować oprogramowanie sprzętowe produktów, które obsługują technologię FOTA (Firmware over the Air). Husqvarna Fleet Services™ poinformuje Cię, kiedy dostępna będzie nowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego, a następnie przeprowadzi Cię przez proces instalacji.

Aby zaktualizować maszynę Husqvarna podłączoną do interfejsu Bluetooth z wykorzystaniem technologii FOTA

Maszynę Husqvarna podłączoną do interfejsu Bluetooth można łatwo zaktualizować za pomocą aplikacji Husqvarna Fleet Services™ i technologii FOTA (Firmware over the Air).

WAŻNE: Podczas instalacji nie należy wyłączać produktu ani wyjmować akumulatora.

  1. Włóż w pełni naładowany akumulator do produktu.
  2. Włącz produkt i upewnij się, że wskaźniki ładowania akumulatora świecą światłem ciągłym.
  3. Ustaw urządzenie w zasięgu sygnału Bluetooth aktywnej aplikacji Husqvarna Fleet Services™ lub aplikacji Gateway.
  4. Otwórz pulpit nawigacyjny w aplikacji Husqvarna Fleet Services™, wybierz opcję Maszyny, przewiń w dół do opcji Aktualizacje oprogramowania sprzętowego, a następnie wybierz opcję Dostępne oprogramowanie sprzętowe.
  5. Wybierz maszynę z listy i kliknij opcję Aktualizuj, aby rozpocząć aktualizację. Stan maszyny zostanie zmieniony na Oczekiwanie na aktualizację.
  6. Otwórz listę kontrolną instalacji. Sprawdź na liście kontrolnej, czy spełnione są wymagania. Gdy są, urządzenie pobierze i zainicjuje aktualizację oprogramowania sprzętowego (wskaźniki ładowania akumulatora zaczną migać).
  7. Poczekaj na zakończenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia.

Po zakończeniu aktualizacji w aplikacji zostanie wyświetlone powiadomienie potwierdzające, że aktualizacja zakończyła się powodzeniem. Wskaźniki naładowania akumulatora i wskaźnik Bluetooth zaświecą w sposób ciągły (bez migania).

U dołu strony produktu można sprawdzić wersję zainstalowanego oprogramowania sprzętowego oraz datę instalacji.

Co zrobić, jeśli instalacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się?

Jeśli podczas aktualizacji produkt zostanie przeniesiony poza zasięg Bluetooth aplikacji Husqvarna Fleet Services™ lub aplikacji Gateway, proces pobierania i instalacji zostanie przerwany. Będzie ona kontynuowana po ponownym podłączeniu urządzenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z lokalnym dilerem.

Jak ponownie uruchomić aktualizację oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja robota koszącego Automower®

W przypadku robotów koszących Automower® proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego w Husqvarna Fleet Services™ różni się od innych produktów, ponieważ roboty koszące Automower® komunikują się bezpośrednio z chmurą Husqvarna. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Jak zaktualizować oprogramowanie sprzętowe robota koszącego Automower® z wykorzystaniem systemów FOTA i Husqvarna Fleet Services™.

Czy ten artykuł był pomocny?