Jak ponownie uruchomić aktualizację oprogramowania sprzętowego w Husqvarna Fleet Services™

Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego produkt zostanie zbytnio oddalony od aplikacji Husqvarna Fleet Services™ lub aplikacji Gateway, aktualizacja oprogramowania sprzętowego zostanie przerwana*. Stan urządzenia zmieni się na Pobieranie wykonane, Oczekiwanie na aktualizację lub Uaktualnienie wstrzymane, w zależności od tego, kiedy proces został przerwany.

Uruchom ponownie aktualizację oprogramowania sprzętowego

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego została przerwana, można ją łatwo uruchomić ponownie:

  1. Zbliż urządzenie do aktywnej aplikacji Husqvarna Fleet Services™ lub do aplikacji Gateway.
  2. Upewnij się, że system Husqvarna Fleet Services™ nie wskazuje wykrycia przez czujnik niskiego poziomu naładowania akumulatora.
  3. Otwórz listę kontrolną instalacji. Sprawdź na liście kontrolnej, czy spełnione są wymagania. Jeśli są, urządzenie ponownie uruchomi aktualizację.
  4. Poczekaj, aż Husqvarna Fleet Services™ zakończy aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Po zakończeniu aktualizacji w aplikacji pojawi się powiadomienie potwierdzające, że aktualizacja powiodła się, a wskaźniki naładowania akumulatora i wskaźnik Bluetooth będą świecić w sposób ciągły (nie migać).

Patrz również:

Jak sprawdzić, czy dostępne jest nowe oprogramowanie sprzętowe FOTA dla produktów dodanych do Husqvarna Fleet Services™

*Roboty koszące Automower® obsługujące technologię FOTA nie muszą znajdować się w zasięgu sygnału Bluetooth aplikacji Husqvarna Fleet Services™ lub Gateway, aby zakończyć aktualizację oprogramowania sprzętowego.

Czy ten artykuł był pomocny?