Roboty koszace27.02.2024

Jak wymontować obudowę modeli Automower® 310E NERA i 410XE NERA

Wykonaj następujące czynności, aby zdjąć pokrywę górną i obudowę w modelach Automower® 310E NERA i 410XE NERA, na przykład jeśli robot koszący wymaga dokładnego czyszczenia.

Demontaż pokrywy górnej i obudowy

  1. Zatrzymać urządzenie przyciskiem STOP.
  2. W razie potrzeby wprowadzić kod PIN. Przytrzymać pokrętło przez 3 sekundy, aby wyłączyć robota koszącego. Można również użyć pokrętła, aby wybrać opcję Wyłącz zasilanie z poziomu menu wyświetlacza.
  3. Upewnić się, że na pokrętle nie świeci się kontrolka LED.
  4. Podnieść pokrywę górną z tyłu i pociągnąć ją do góry.

  1. Umieścić jedną rękę na plastikowej pokrywie otaczającej wyświetlacz i pokrętło, aby przytrzymać robota koszącego stabilnie na podłożu. Należy uważać, aby nie nacisnąć pokrętła.
  2. Drugą ręką przytrzymać podwozie z tyłu i podnieść obudowę szybkim i krótkim pociągnięciem do góry.

  1. Przytrzymać przednie koło jedną ręką i zdjąć przednią część obudowy szybkim i krótkim pociągnięciem do góry. Powtórzyć tę czynność dla drugiego koła.

  1. Umieścić obudowę robota koszącego obok podwozia lub oprzeć ją o ścianę.

Zamontować obudowę

  1. Wyrównać obudowę z podwoziem i wcisnąć ją na miejsce.
  2. Wyrównać pokrywę górną ze szczelinami w obudowie robota koszącego i wcisnąć pokrywę górną na miejsce.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak czyścić robota koszącego Automower®.

Aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dotyczącą robota koszącego Automower®, należy skontaktować się z lokalnym dilerem Husqvarna.

Czy ten artykuł był pomocny?